lauantai 12. marraskuuta 2016

Reality check: Euro on tuhoisa Suomelle, koska Suomen teollinen pohja on kapea

Tyhmyri: "Euro on tuhoisa juuri siksi, että Suomen teollinen pohja on kapea. ...  tyydyn linkkaamaan aikaisemman kirjoitukseni. Tuo kirjoitus löytyy täältä."

Tyhmyrin linkittämässä aikaisemmassa blokipostauksessa puolestaan lukee:

"Huom: Tämä on lähes kaksi vuotta vanhan blogikirjoitukseni uudelleenpostaus. Syynä se, että jälleen ovat eurotrollit monessa yhteydessä nostaneet euron perusteluksi teollisen pohjamme suppeuden. Tuo perustelu on niin harhainen, että katson tarpeelliseksi postata tämän uudelleen."


Ilmeisesti "Suomi elää viennistä" -syystä johtuen Tyhmyrin aikaisempi kirjoitus painottuu (vinoutuu) liiaksi viennin edistämisen vaikutusten tutkimiseen, jonka vuoksi vain kolmessa lauseessa viitataan tuonnin vähentämiseen myönteisiin vaikutuksiin kansantalouden kannalta:

"Sahojen työntekijät kiroavat inflaatiota tankatessaan autonsa ja uusiessaan televisionsa. ... ainahan sen Floridan-matkan voi vaihtaa lomaan kotimaassa ...  loma-asunnon ostoa Nizzasta on lykättävä koska se on aikaisemmin oletettua paljon kalliimpi."

Jos haluaa tehdä tasapainoisen pohdinnan kauppataseeltaan ~nollatulosta tekevästä Suomaasta (jonka tuonti ja vienti ovat lähes yhtä suuria), tulisi ~puolet tekstimäärästä -ja laskelmista olla tuonnin vähentämiseen liittyviä, ja se toinen puolikas viennin edistämiseen liittyvää.

Suomalaiset poliitikot eivät osaa käyttää mielikuvitustaan riittävän hyvin keksiessään keinoja tuonnin vähentämiseen. Makeis -ja jäätelövero oli nerokas  keksintö, mutta Nestle ei pitänyt siitä, että Suomen valtio hyötyi Nestlen kustannuksella kyseisessä diilissä. Koska EU:n lainsäädännössä valtiot ovat alisteisessa asemassa kansainvälisiin suuryrityksiin nähden, Nestlen valitus komissioon kumosi makeis -ja jäätelöveron.

Nyt tilalle ehdotetaan sokeriveroa, joka oikein toteutettuna pitäisi laskea elintarvikkeisiin lisätyn sokerin perusteella:

"... Valio on tuonut markkinoille jogurtit, joissa yhtiön mukaan on 30 prosenttia tavanomaista vähemmän lisättyä sokeria ... mitä 30 prosenttia vähemmän sokeria oikein tarkoittaa.

– Se tarkoittaa, että kahden desilitran eli 200 gramman jogurttipurkissa oli aiemmin 16 grammaa lisättyä sokeria ja 8 grammaa luontaista sokeria. Nyt purkissa on 11,2 grammaa lisättyä sokeria ja 8 grammaa luontaista sokeria. Vuonna 2020 kahden desin purkissa on 8 grammaa lisättyä sokeria ja 8 grammaa luontaista sokeria."
(https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/206415-suomi-yrittaa-nyt-veroa-joka-ei-ole-onnistunut-missaan-muussa-eu-maassa-hedelmat-ja)

Sokeriveron kaksinkertainen nerokkuus piilee siinä, että se ensinnäkin vähentäisi suomeen tuotavien ja lisättyä sokeria sisältävien tuotteiden määrää. Pitkään säilyviä (siis korkean lisätyn sokeripitoisuuden elintarvikkeita) kannattaa kuljettaa pitkiäkin matkoja, jonka vuoksi niiden tuotannossa pätee suuruuden ekonomia.

Sokerivero ohjaisi kulutuksen painopistettä siirtymään  huoneenlämmössä säilyvistä marjahilloista kohti jääkaapissa säilyviin ja vähemmän sokeria sisältäviin marjahilloihin, joiden rahtaus keski euroopasta suomeen ei olisi enää niin kannattavaa kuin ei-kylmäkuljetusta vaativien elintarvikkeiden rahtaus.

Se toinen puoli sokeriveron nerokkuudesta olisi (lihavuuden vähenemisen myötä) aikuisiän diabeteksen ja syövän väheneminen. Diabetesepidemian hoitoon (tuontilääkkeisiin ja hoitohenkilökunnan palkanmaksuun) käytetään ulkomaan valuuttaa (euroja), jotka ovat  lainattava ulkomailta ja kirjattava valtion velaksi (koska euroja ei voi saada lisää valtion kassaan kasvattamalla euroja suomeen tuovan vientiteollisuuden verotaakkaa, vaikka vasemmisto näin itselleen ja äänestäjilleen uskottelee).

Kansalaisten ajattelemattomuus ja tietämättömyys kansantalouden ja yksittäisten kuluttajien mieltymysten välisistä syy-seuraussuhteista  paljastuu hyvin em. linkin lopussa olevasta mielipidekyselystä:

"Kannatatko sokeriveroa?

Vuodenvaihteessa poistuvan makeisveron tilalle esitetään sokeriveroa.

En     56% (9 ääntä)
Kyllä  44% (7 ääntä)

Ääniä yhteensä: 16"


Harmillisesti em. linkissä robottien äänestämistä estävä captcha on liian vaikea, se estää käytännössä myös ihmisten äänestämistä, jonka vuoksi vain harva viitsi äänestää.

Minälähtöinen ajattelu on inhimillisen pahuuden lähde


"Sokerihiiren" tapauksessa ihmisen minä muodostuu sokeria hajottavien ruuansulatusbakteerien lähettämistä kemiallisista viesteistä, jotka aivoihin kulkeutuessaan saavat sokerihiiren luulemaan, että hän itse haluaa syödä korkean sokeripitoisuuden omaavia tuotteita, jonka vuoksi myös sokerihiiri (ja sokerihiiripoliitikot) äänestävät minälähtöisen "En halua sokeriveroa" -vaihtoehdon puolesta (siis järkilähtöistä ajattelutapaa vastaan).

Koska sokerihiiret ja yleensäkin minälähtöisen ajattelun kannattajat, siis "Ruukinmatruunat" eivät ymmärrä oman mielensä toimintaa (siis alhainen EQ -lukema suhteessa IQ -lukemaan), he kannattavat sen vuoksi tunnetason ajatteluun (minälähtöiseen, subjektiiviseen ajatteluun) perustuvaa sokeria suosivaa politiikkaa.

Objektiivinen ajattelu, siis tieteellinen ajattelu ja tutkimus on paljastanut ylipainon ja syövän, sekä ylipainon ja aikuisiän diabeteksen välisen vahvan korrelaation. Mutta minälähtöiset ajattelijat, siis "Ruukinmatruunat" haluavat kieltää ilmeiset tosiasiat ja haluavat tehdä minälähtöistä (pahuuteen, siis inhimilliseen kärsimykseen johtavaa) politiikkaa myös tässä sokerivero asiassa.

Elintarvikkeiden lisäksi lähes jokaisesta tuoteryhmästä on löydettävissä sellaisia yksittäisiä tuotteita ja tuoteryhmiä, joiden käyttö joko pahentaa tai parantaa suomen kauppataseen vajetta. Esimerkiksi liikennevälineiden tuoteryhmässä autoilun suosiminen pahentaa suomen kauppataseen vajetta. Perussuomalaiset tekivät suomen talouden kannalta umpityperää politiikkaa halutessaan vanhojen (käytännössä bensapihien ruiskumoottorilla varustettujen) vanhojen autojen ns. romutuspalkkion käyttöönottoa, joka kiihdytti suomen kauppataseen vajeen kasvua kiihdyttäessään (mm. saksalaisten laatuautojen) virtaa suomeen.

Jotain hyvääkin perussuomalaisten "Kyllä autojen romutuspalkkiolle" -tahdon toteutumisessa oli: Saksalaisessa autotehtaassa työskentelevä (ja kansantaloutta ymmärtävä) turkkilainen muslimi siirtotyöläinen kiittää perussuomalaisia lähettäessään euroja sukulaisilleen turkkiin. Perussuomalaisen politiikan ansiosta sekä saksan autoteollisuudessa työskentelevien siirtolaisten, että heidän kotimaassaan olevien sukulaisten taloudellinen asema kohentui hiukan (tosin suomalaisten veronmaksajien kustannuksella).

Sylvi Saimo oli aikoinaan yksi niistä harvoista suomalaispoliitikoista, joka järkitasolla tajusi suomen kansantalouden ja yksittäisen kansalaisen tunnetasolla haluaman automerkin välisen syy-seuraus -suhteen: Kun toimittaja kurvasi Saimon pihaan Toyotallaan, alkoi suomessa valmistetulla Saabilla ajava Saimo luennoida toimittajalle auton valmistusmaan ja suomen kansantalouden välisistä syy-seuraus -suhteista. Saimoa luonnehdittiinkin "eduskunnan ainoaksi mieheksi, jolla on selkäranka." Sylvin Saab 96 on nykyisin Kangasalan automuseossa. (Tämän blogin kirjoittaja on myös omistanut "Made in Finland" -auton.)

Valtiona suomi tulee kokemaan Saabin kohtalon, mikäli suomi ei pysty pitemmällä aikavälillä säätelemään ulkomaalaisten tuotteiden virtausnopeutta suomeen (siis eurojen virtaamisnopeutta ulkomaille).

Koska valuuttakurssin avulla suomi ei voi enää säädellä tuonti-vienti tavaravirtojen (siis rahavirtojen) keskinäisiä suhteita, jäljelle jää vain kekseliäs lainsäädäntö, mikäli suomi halutaan säilyttää itse omista asioistaan päättävänä maana (mitä suomi ei enää nykyisinkään ole, makeisveron kohtalo on todiste tästä).

Mutta perussuomalaisten umpityperä ja oikeistolainen "kaikkea sääntelyä on vähennettävä" -periaatteen noudattaminen estäänee yksittäisten tavaravirtojen sääntelyyn (järkeen perustuvan toimintatavan) käytön.

Suomen valtion olemassaolo perustuu nimenoman kansallisen säätelyn ja sääntelyn olemassaolon. Kun poistetaan kaikenlainen säätely, myös vienti -ja tuonti tavaravirtojen (esim. valmisteveropohjainen) sääntely, poistuu samalla myös suomen valtio asioihin vaikuttamasta. Jäljelle jää vain kansainvälisten suuryritysten valta (meritokratia). Perussuomalaiset siis kannattavat suomen valtion roolin ja merkityksen alasajoa suosivaa oikeistolaista politiikkaa (60% perussuomalaisista kokee olevansa oikeistolaisia).

Meritokratia on hyvä ja oikeudenmukainen hallintomuoto niille suomalaisille, joiden oma kielitaito ja ammatillinen osaaminen ovat niin korkealla tasolla, että he pystyvät myymään omaa osaamistaan (työvoimaansa) kansainvälisille suuryrityksille.

Mutta monilla perussuomalaisten äänestäjillä ja kannattajilla oma osaaminen ja ammattitaito riittää kuitenkin vain siihen, että he "osaavat sorvata ruisleivästä pitkiä pyöreitä paskoja"(*).

Tämän osaamistason ihmiset ovat meritokratiassa häviäjiä, ja kun nämä alhaisen osaamistason ihmiset äänestävät perusuomalaisten puolesta (jos nyt yleensäkään äänestävät), he samalla  myös äänestävät henkilökohtaista omaa etuaan vastaan. Näin ollen perussuomalaiset huijaavat omalla politiikan teollaan (ja eurovaluutan kriittisellä kannattamisellaan) vähäisen ammattitaito -ja osaamistason äänestäjiään, jotka joutuvat kilpailemaan työmarkkinoilla halpatyövoiman ja halpa tavaroiden tuontia vastaan, jolloin joutuvat työttömiksi.

(*) Erään tukityöllistetyn näkemys tukityöllistettyjen ammattitaidoista.

sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Siirtyminen demokratiasta meritokratiaan synnyttää halun populistiseen vallankumoukseen

Tyhmyri kirjoittaa blogissaan:

"Mutta jos taloudessa menee perseesti, niin vaarallinen ja autoritaarinen populismi on luonnonlaki [Populistit] ... saavat käyttövoimansa siitä, että suuri osa ihmisiä kokee oman taloutensa huonontuneen. Usein tuo näkemys on jopa oikea."(https://tyhmyri.wordpress.com/2016/07/17/populismin-juuret-ja-syyt)

Tyhmyri [tai kuka tahansa lukija!], pystytkö todistamaan tuon (sinänsä oikean) näkemyksesi jonkin kaavion tai grafiikan avulla ?

Tässä Forbesin jutussa "Tyhmyrin" näkemystä havainnollistetaan (velkaantumattomuuteen ja köyhtymättömyyteen) perustuvan ostovoiman kasvun pysähtymisen avulla:

"The Populist Revolt Against 'Davos Man' ... trade deals that have kept U.S. household disposable income relatively stagnant

... voters in the U.S. and E.U. have had nearly 8 years of more of the same."(http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/07/20/the-populist-revolt-against-davos-man/)

Työelämän huonontumisesta:
"... nearly the entire increase in employment (94.6%) since 2010 has been in the gig economy!"(https://mishtalk.com/2016/03/28/gig-economy-take-ii-entire-increase-in-employment-since-2010-is-in-gigs/)


Alhaisista lainakoroista, "disposable income" jämähtämisestä paikoilleen ja "gig jobsien" yleistymisestä johtuen "keskimääräisen kansalaisen" asunnon omaksi hankkimiseen kulunut aika on ehkä jo tuplaantunut ?

Pelkästään gig jobseista toimeentulon saavan asunnon 100% omaksi hankkimiseen kuluva aika saattaa olla jo niin pitkä, ettei siihen riitä elinikä! Tällöin voi siis tehdä koko elämänsä ahkerasti töitä, mutta tienata elämänsä aikana niin vähän, ettei saa hankittua (nollakorkojen vuoksi nopeasti kalliiksi muuttunutta) omistusasuntoa!

Jos hyvän tai normaalin talouskasvun aikana asunnon saa maksettua 100% omaan omistukseen esim. 10v. aikana, niin vähäisen talouskasvun aikana, siis nollakorkojen aikana aikaa saattaakin kulua esim. 20v ?

Näillä keksityillä luvuilla muutos normaalikoroista nollakorkoihin tarkoittaa sitä, että ihmisten asuntovelkaorjuudessa viettämän ajan määrä tuplaantuu, vaikka (talouden kokonaiskuvaa ymmärtämättömät) ihmiset samanaikaisesti iloitsevat alhaisista asuntolainojen koroista!

Jos tämän ihmisten velkaorjuudessa viettämän ajan määrän muutoksen pystyisi havainnollistamaan todellisista luvuista laaditun kuvaajan avulla, niin uskon että tämän yhden kuvaajan avulla pystyisi selittämään populistien nosuun yksiselitteisen selkeästi ja ymärrettävästi.

Pitkäaikainen perinteinen orjuus, ja sen nykyaikainen ilmenemismuoto, siis lähes nollakorkoisten lainojen tuottama pitkäaikainen velkaorjuus tekee ihmiset vihaisiksi ja tuottavat vallankumouksen halun, siis demokraattisissa yhteiskunnissa protestiäänestämisen halun (populistien äänestämisen halun).

Tiivistettynä, populisimin nousu johtuu seuraavista talouden ilmiöistä:

 • Nollakorkopolitiikka
 • Edellisestä seuraava gig jobsien yleistyminen
 • Edellisestä seuraava asunnon omaksihankkimiskyvyn romahtaminen

Mistä nollakorkopolitiikkaa johtuu ? Lyhyesti: "Save banks, not people" -politiikan noudattamisesta finanssikriisin ratkaisussa.

"Save people not banks!" luki OWS:n mielenosoituksessa erään mielenosoittajan banderollissa. Pankkien päästäminen konkurssiin olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että valtiot olisivat "varastaneet" pankkiosakkeiden omistajien omaisuuden pankkiosakesijoitusten arvon osalta. Käytännössä siis kaupankäynti pörsseisä pankkiosakkeilla olisi loppunut, ja pankkien konkurssien jälkeisenä päivänä pankkitoiminta olisi jatkunut normaaliin tapaan valtio-omisteisten konkurssipesien lukuun.

Islanti valitsi "Save people, not banks" -vaihtoehdon:

Vuonna 2008 islantilaispoliitikot päättivät olla tukematta pankkeja. ... Tämän vuoden budjetista sosiaali- ja terveysministeriölle on varattu 43 prosenttia.
Islannin päätös on saanut kehuja muun muassa Kansainväliseltä valuuttarahastolta ja monilta ekonomisteilta, kuten Nobel-palkitulta Paul Krugmanilta. Islanti on vetänyt myös hyvin erilaista linjaa kuin muu euroalue, joka on laajoin operaatioihin pitänyt pankkejaan pystyssä.”
(http://www.arvopaperi.fi/uutiset/suomen-tyottomyys-7-9-islannissa-kaksikin-prosenttia-on-jo-paljon-6127743)

Otsikkovalinnan selitys:

Demokratiassa ne, joiden tuottavuus ei riitä omin avuin pärjäämiseen, saavat tulontasausta itseään tuottavimmilta kansalaisilta joko suoran verotuksen tai piiloverotuksen ansiosta. Tarkoitan piiloverotuksella valtion oman valuutan (sovereign currency) devalvoimista, jonka avulla ja ansiosta valtio voi varastaa osaavien ihmisten kansainvälisessä valuutassa mitattua ostovoimaa ja palauttaa tätä varastettua ostovoimaa takaisin niille valtion kansalaisille, joiden tuottavuus ei riitä omin avuin selviytymiseen.

Meritokratiassa valta on eniten tuottavilla (kyvykkäimmillä) ihmisillä, ja he eivät luonnollisestikaan halua (vaikka ovatkin pohjimmiltaan hyviä [1]), että valtio ryöstää heidän työnsä hedelmiä (joko suoran verotuksen tai piiloverotuksen avulla) vähemmän tuottaville kansalaisille annettavaksi.
 
Nyt työelämässä olevat suomalaiset eivät siis halua, että heidän palkkansa ulkomaan valuutassa mitattua ostovoimaa leikataan ~30% ulkoisen devalvaation avulla, jolloin ostovoiman leikkaus olisi käytettävissä (viennin rähjähdysmäisen kasvun) ansiosta nykyisten työttömien työllistämiseen.

Reality check: Viime kädessä ja loppupeleissä kansakuntien varallisuus syntyy kumminkin työnteosta (Adam Smith), eikä vuosikymmeniä kestävästä työttömyysdevalvaatiosta [2], joka nostaa populistit valtaan ennen kuin työttömyysdevalvaation "hyvät hedelmät" ehtivät kypsyä.

Meritokratia syntyy globalisation myötä, siis silloin kun valtioiden talous muutetaan suljetusta avoimeksi, ts. poistetaan työvoiman, tavaroiden ja valuutan liikkumisen rajoitukset. Ne, jotka häviävät tai kokevat itse häviävänsä tässä systeemissä, protestoivat äänestämällä populisteja.

- - -

1. Pahuus syntyy siitä, että todellisuutta mallinnetaan virheellisesti. Ihminen voi olla menestynyt, ts. pärjää meritokratiassa jollain tietyllä elämän osa-alueella (esim. Trump kiinteistöbisneksessä), vaikkei ymmärrä talouden, politiikan ja sosiaalipoltiikan välisistä syy-seuraus -kytköksistä sen enempää kuin sika raamatusta. Virheellinen todellisuuden mallintaminen on kuitenkin hankittu ominaisuus, jonka vuoksi siitä ei voi tehdä johtopäätöstä, että virheellisesti todellisuutta mallintavat ihmiset olisivat pohjimmiltaan pahoja.

2. Heikkojen ammattiliittojen maissa työttömyysdevalvaatio (sisäinen devalvaatio) ilmenee gig jobsien lisääntymisenä. Sekä vahvojen että heikkojen ammattiliittojen maissa kuitenkin pätee "Kun valuutta ei jousta, ihmiset joustavat" -sääntö.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Ihmisen minän rakenteen mallintaminen olio-ohjelmoinnin avulla

Im: "Suurten tunteiden puhuessa järjen hiljainen ääni vaikenee."
Niin, sitä sanotaan couen laiksi:

"Tunteen ja järjen ollessa ristiriidassa tunteet ylikirjoittavat (*) järjen."

Im: "Ja ihminen kuitenkin on tunneolento, ei järkiolento."

Ruukinmatruunan ajattelu edustaa todellisuuden mallintamista liiallisen yliyksinkertaistamisen avulla, jota myös mustavalkoiseksi (kaksijakoiseksi) ajatteluksi kutsutaan:

1. Musta:        Ihminen on tunneolento
2. Valkoinen:  Ihminen on järkiolento

Reality check
: Ihminen on järkiolento (ainut nisäkäs maapallolla, jolla on järki). Ja lisäksi ihmiselle on evoluution kautta periytynyt taipumus käyttäytyä eläimellisesti silloin kun tunne ylikirjoittaa järjen (ts. silloin kun Couen laki toteutuu). Toisin sanoen, ihminen käytännössä horjahtaa järkiolennosta tunneolennoksi aina kun ihmisen minä niin haluaa.

Ihmisen mieli (minä) on siis prosessi, jossa (couen lain ollessa kyseessä) tunne -ja järkiprosessi kamppailevat, ja tunneprosessi voittaa, jonka seurauksena ihmisen käyttäytymienen on tunnepohjaista (käyttäytymisen motiivit sijaitsevat "minä" -tasolla).

Ihmisen minä sijaitsee tunnetasolla, siis sillä samalla tasolla missä myös eläinten "ajattelu" sijaitsee. Samalla tunnetasolla sijaitsee (tieteellisen ihmiskäsityksen mukaan) myös ihmisen "pahuus".

Hyvyys puolestaan sijaitsee järkitasolla, jossa sijaitsee myös sanoista koostuvien ajatusrakennelmien avulla (parhaassa tapauksessa) oikein mallinnettu todellisuus.

Jos järkitasolla sijaitsevissa ajatusrakennelmissa on virhe (bugi), niin silloin järkitason ajattelu voi johtaa myös pahuuteen, mutta se johtuu vain järkitason ajattelussa olevasta virheestä eikä siis siitä, että pahuus sijaitsisi järkitasolla! Tiede (ilmeiset tosiasiat) eivät ole hyviä eivätkä pahoja, ne vaan ovat. Tiede ei siis sijaitse hyvä-paha -akselilla, eikä sitä pidä yrittää sinne tunkea.

*) Ylikirjoittaminen on ohjelmoinnissa käytetty termi. Esim. mvc -mallin mukaisessa java -ohjelmoinnissa "@overwrite" -annotaation avulla kerrotaan, että kyseisellä annotaatiolla merkityn (itse kirjoitetun)  metodin avulla ylikirjoitetaan periytetyssä luokassa sijaitsevan samannimisen metodin valmis ja oletusarvoinen toiminnallisuus.

Itse kirjoitettu ja "@overwrite" -annotaatiolla varustettu metodi siis mahdollistaa oletusarvoisesta toiminnallisuudesta poikkeamisen. Siis ko. metodin räätälöinnin juuri omaan tarpeeseen sopivaksi.

Ihmisen tapauksessa Coun laki mallinnetaan java luokkien avulla näin:

import geenit.*;
public class Tunteet implements SimpanssinGeenit{

   public boolean ajattele(TodellisuusmalliVO tmvo){
      // Tunnetason minälähtöinen (subjektiivinen) ajattelu tapahtuu
      // tässä metodissa. Siis esim. ihmisen minän halujen ja pelkojen ohjaama "sanaton ajattelu".
      // Tähän metodiin ei tarvitse kirjoittaa itse mitään toiminnallisuutta, koska tarvittava
      // toiminnallisuus on geneettisesti periytynyttä, siis tämä metodi on aivoilla varustettujen
      // elävien olentojen sovellusarkkitehtuuriin kuuluva valmiskomponentti.
      ...
   }
}


- - - /* Tässä luokassa saa käyttää vain todellisuuden kanssa yhteensopivia luokkia, siksi vain  tiede -pakettirakenteen alta löytyvät luokat ovat sallittuja:
*/
import tiede.*;
public class Järki extends Tunteet implements IhmisenAinutlaatuisetGeenit{


// Oletusarvoisesti ja pohjimmiltaan (siis ihmisyksilön synnyttyä) hänen muistinsa on tyhjä ja
// hänen sanavarastonsa koko on nolla, jonka vuoksi sanojen käyttämiseen perustuva "Järki" -tason
// -ajattelu ei ole vielä mahdollista. Siksi oletusarvoisesti (siis lähtötilanteessa) tabulaRasa
// -muuttuja täytyy alustaa arvoon true:
boolean tabulaRasa = true;

// "Tietoisuus" -luokan konstruktori luo "Järki" -olion kutsumalla tätä konstruktoria:
public Järki(float ikäVuosina ){
    // Käsitteellinen (sanavaraston käyttöön perustuva) ajattelu on mahdollista vasta minätietoisuuden
    // synnyn jälkeen, siis noin 18kk iästä alkaen:
    if( ikäVuosina > 1.5){
        tabulaRasa = false;
    }
}

   @overwrite
   public boolean ajattele(TodellisuusmalliVO tmvo){

      boolean paluuarvo = false;

      if( tabulaRasa == true ){
          // Ennen minätietoisuuden syntymistä vain "Tunteet" -tasolla tapahtuva ajattelu on mahdollista:
          return super.ajattele();
      }

      // Järkitason ajattelu, siis tieteellinen (objektiivinen) ajattelu tapahtuu tässä metodissa.
      // TODO: Kirjoita tähän metodiin toiminnallisuus, jonka avulla pystyt ylikirjoittamaan
      // tunnetasolla tapahtuvan oletusarvoisen (eläimellisen) ajattelun [2]. Aikaa tämän metodin kirjoittamiseen
      // on koko elämä!  :)  
[3]      
    ...
      // Oletusarvoisesti järki antaa luvan tunnetasolla tapahtuvaan ajatteluun, siksi tunnetason ajattele -metodin kutsuminen ei ole oletusarvoisesti if -ehdon sisällä:
      paluuarvo = super.ajattele();

      // Oletusarvoisesti järkitasolta palautetaan se sama. mitä tunnetason ajattelu palauttaa, ja luullaan paluuarvoa järkitason ajatteluksi (järjen ääneksi), vaikka paluuarvo on oletusarvoisesti ja tosiasiallisesti peräisin tunnetasolla sijaitsevasta ajattele() -metodista:
      return paluuarvo;
   }
}

Edellä olevan luokkamallinnuksen perusteella on ilmeistä, että ennen sanojen oppimista ihminen (lapsi)  käyttää vain "Tunteet" -luokassa sijaitsevaa "ajattele" -metodia omassa ajattelussaan (ihminen on tällöin ns. "tabula rasa" [1]).

Kielen oppimisen myötä ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus mallintaa todellisuutta järkitasolla sijaitsevan "ajattele" -metodin avulla. Normaalilla impulssikontrollilla varustetun ihmisen ajatteluthread käy ensin ( @overwrite -annotaatiota seuraten) pyörähtämässä järkitasolla sijaitsevassa "ajattele" -metodissa.
Mikäli järkitasolla sijaitseva "ajattele" -metodi tulkitsee parametrinä annetun todellisuumallin (tmvo) datasisällön sellaiseksi, että tunnetason toiminnasta ei ole kenellekään mitään haittaa, voidaan kutsua Tunne -luokassa oleva saman nimistä metodia:

super.ajattele(tmvo);

Näinollen, järkitason ajattelu ei sulje pois sitä, etteikö ihminen voisi ajatella myös tunnetasolla! 

Ruukinmatruuna on siis väärässä, kun hän opettaa bloginsa lukijoille, että stoalaisuus tekee ihmisestä robotin. Reality check: Oikein ymmärrettynä stoalaisuus tekee ihmisestä harkitsevasti tunteellisen.

Jos taas ihmisen impulssikontrolli on heikentynyt, ajatteluthread ei käy lainkaan järkitasolla sijaitsevassa "ajattele" -metodissa, vaan siirtyy suoraan tunnetasolla sijaitsevaan "ajattele" -metodiin.

Alkoholi heikentää ihmisen impulssikontrollia, ts. poistaa "@overwrite" -annotaation "Järki" -tasolla sijaitsevast "ajattele" -metodista.

Tämän vuoksi suomen vankilat ovat täynnä vankeja, jotka ovat tehneet rikoksensa kännipäissään. Tyypillinen henkirikos on sellainen, jossa suuttumuksen puuskassa ("Tunne" -tason "ajattele" -metodissa) humalainen mies tappaa parhaan kaverinsa, ja katuu tekoaan ollessaan selvinpäin.

Ruukinmatruna tulkitsee tämmöiset tapaukset ihmisen pahuudesta johtuvaksi (sjoittaa ihmisen hyvä-paha -akselille).

Minä tulkitsen ko. tapaukset todisteeksi ihmisen eläimellisestä alkuperästä. Sijoitan ko. ihmiset samalle akselille missä eläimet sijaitsevat, ts. ymmärrän ja tulkitsen nämä tapaukset biologian, enkä uskonnon näkökulmasta käsin.


-------


1.  "When a man is born, the Stoics say, he has the commanding part of his soul like a sheet of paper ready for writing upon." (https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa)

2. "Yksi keskeisiä kehitykseen liittyviä vaiheita on itsekontrollin syntyminen ja siihen liittyvän välittömän tyydytyksen siirtäminen. Tällainen kyky osoittaa, että lapselle on kehittynyt jokin sellainen rakenne tai prosessi, jota voidaan nimittää minäksi. Yksi minän tärkeimmistä ominaisuuksista, kyky kontrolloida omaa toimintaa, kehittyy jo varhain ja sen pysyvyys on suuri. Impulsiivisilla lapsilla on suuria vaikeuksia koulussa ja muissakin kestävyyttä vaativissa asioissa. Levottomien, impulsiivisten lasten itsehillintää ja itsekontrollia voidaan tukea kahdella tavalla. He tarvitsevat turvallisen ympäristön ja ohjausta välittömien tarpeiden tyydytyksen siirtämisessä. Pitkäjänteisyys on ominaisuus, joka kehittyy harjoittelemalla."()http://www.utaj.fi/koulu/psykologia/sangin_opet/johdant.html

3. "By the time an average toddler reaches 18 months they will discover themselves and recognize their own reflection in the mirror. By the age of 24 months the toddler will observe and relate their own actions to those actions of other people and the surrounding environment"(https://en.wikipedia.org/wiki/Self-awareness#Infancy_and_early_childhood) 

Edellisen lainauksen perusteella korjaan tässä alkuperäisen lauseeni muotoon:

"Aikaa tämän metodin kirjoittamiseen on koko elämä, alkaen "tabula rasa" -vaiheen päättymisestä noin 18kk iästä aina tajunnnan sammumiseen saakka.

lauantai 28. toukokuuta 2016

Onko linnunpoikaset syövä orava paha ?

Lintuharrastaja ja pönttömestari, liki 3000 linnunpönttöä rakentanut Urpo Koponen:

"Lentoaukon suojia Urpo ei pönttöihin suosittele. “Ihmisillä on tapana jaotella eläimiä hyviin ja pahoihin, mutta eihän luonnossa ole kuin erilaisia eläimiä. Tikat kuuluvat luontoon siinä missä muutkin linnut. Ihmisten pitäisi ymmärtää luonnon kokonaisuutta ja hyväksyä se, että tikat ja oravat käyvät välillä rosvoamassa pöntöillä. Mielestäni tikan ja oravan tekemät reiän laajennukset ovat vain kosmeettinen haitta”, Urpo miettii."(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/08/koristele-ponttosi-rauhassa-linnuille-kelpaa-pontto-kuin-pontto)
 
Urpon haastattelussa debunkataan (eläinten pahuuden lisäksi) myös yleinen harhaoppi siitä, että linnunpönttöjen rakentamisessa tulisi käyttää mieluiten höyläämätöntä lautaa:

“Pikkulintujen pöntössä seinien sileys ei ole ongelma. Kaikkien pikkulintujen, kuten kirjosiepon, tiaisten ja leppälinnun poikaset poistuvat pesästä vasta kun osaavat lentää. Seinän ei siis tarvitse olla höyläämätöntä puuta."

Poikkeuksen em. pikkulintuja koskevaan yleiseen sääntöön muodostavat:

"... käenpiika ja tervapääsky. Niiden poikaset eivät lennä ulos pöntöstä, joten ne tarvitsevat etuseinään karhennuksen. “Olen itse tehnyt sirkkelillä etuseinään muutaman millin syvyisiä uria, ne toimivat hyvin portaina poikasille.”

Koska käenpiika ja tervapääsky pesivät 46mm lentoaukolla varustettuun pönttöön (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml), ei näin ollen laudan karheusvaatimus koske lainkaan pienireikäisten 28-32mm pönttöjen rakennusohjeita!

"Linnunpöntöissä on käytettävä mieluiten höyläämätöntä lautaa" -ajatus on siis todellisuudessa samankaltainen ihmisten tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä kumpuava haitallinen myytti, kuin "skorpioni on paha", "käärme on paha" ja "ihminen on pohjimmiltaan paha"[1].

"Ylen ei tulisi levittää karhean laudan harhaoppia!

.... On tärkeää taistella "karhean laudan harhaoppia" vastaan, koska tämän haitallisen harhaopin vuoksi vain höylätyn laudan omistajat jättävät linnunpönttönsä rakentamatta, joka puolestaan heikentää kolopesijöiden pesintätulosta!
Siksi "Laudan ei tarvitse olla karheaa!" -korjaus tulisi tehdä lihavoidulla ja punaisella fontilla!"(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/29/nain-teet-patevan-talkooponton-helposti)


Rekisteröin YLEn sivulla yhteensä 10 pesimiskelpoista linnunpönttöä, joista neljä oli uusia. Innostuin rakentamaan uudet pöntöt juurikin ylen "Miljoonna linnunpönttöä" -kampanjan ansiosta! :)

---

[1] "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatus juontaa juurensa staattisesta maailmankäsityksestä, joka puolestaan johtuu kyvyttömyydestä ymmärtää ihmismielen toimintaa järkitasolla sijaitsevien (siis ei-uskontoon perustuvien tieteellisten, siis sekä psykologisten että biologisten) selitysten avulla. Varsinkin pahan syntymekanismi ihmisaivoissa tulisi ymmärtää järki -tasolla sijaitsevien tieteellisten selitysmallien avulla, koska ilman tätä ymmärrystä tieteellisen ihmiskäsityksen omaavat ihmiset kuvittelevat virheellisesti olevansa itse hyviä!

"Ihminen on pohjimmiltaan paha" -harhaopin ja siihen liittyvän staattisen maailma -ja ihmiskäsitysten aiheuttamat kustannukset ovat suomessa vuositasolla kymmeniä miljardeja euroja vuodessa! Siksi jokaisen suomalaisen tulisi omalta osaltaan vastustaa ja taistella tämän harhaopin levittämistä vastaan siten, ettei samalla levitä vahingossa ja tietämättään "tieteeseen uskominen tekee ihmisen hyväksi" -harhaoppia.
keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Pihalla kuin lintulauta

"Veijo, sinä olet pihalla kuin lintulauta!", sanoi Ruukinmatruuna äskettäin, kun olin taas tapani mukaan väitellyt hänen kanssaan "Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha ?" -aiheesta.

Ruukinmatruuna perusteli näkemystään sillä, että hänen mielestään elämänkokemukseni oli puutteellinen, siis  RM:n mielestä en ollut elämässäni joutunut sellaisiin vaikeuksiin ja kohdannut sellaisia pahoja ihmisiä, jotka olisivat opettaneet minulle yksinkertaisen tosiasian: "Ihminen on pohjimmiltaan paha!".

Täsmälleen samaa perustelua RM käytti silloin, kun hän debunkkasi Jouko Riton ihmiskuvan:

"Muutama vuosi sitten seitsenkymppisiään viettänyt Rita ... sanoo, että hän ei ole koskaan tavannut muita kuin mukavia ihmisiä."(http://www.kaupunkiuutiset.com/uutiset/272966-jouko-ritan-vauhti-ei-hyydy)

"Taidekauppiaat pääsääntöisesti edustavat yhteiskunnan yläkerroksia, ja yhteiskunnan yläkerroksissa eletään aika suojattua elämää. Siellä ei joudu kohtaamaan ihmisen pahuutta koko alastomuudessaan. Milloinka sinä tai Jouko Rita olette saaneet viimeksi potkun sukuelimillenne? "(Ruukinmatruuna "Kyy povella" -keskustelun kommentiosiosa)

Ruukinmatruunan näkemyksen mukaan ihminen ei voi tietää totuutta sellaisesta aiheesta, jota hän ei ole itse henkilökohtaisesti omassa  elämässään kokenut!

Ruukinmatruunan mukaan "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ihmiskäsitys syntyy silloin, kun ihminen joutuu omassa henkilökohtaisessa elämässään tekemisiin pahuuden kanssa. Ruukinmatruunan mukaan oikea vastaus "Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha ?" -kysymykseen tulee siis automaattisesti kytkykauppana silloin kun ihminen joutuu kohtaamaan henkilökohtaisesti omassa elämässään muiden ihmisten pahuuden.

Jos Ruukinmatruuna on oikeassa, niin siinä tapauksessa Esko Oksasen kuuluisi syyllistää ihmisen pahuutta omista kärsimyksistään (siis pahuuden kokemuksistaan). Näin ei kuitenkaan ole, Esko Oksanen syyllistää omista kärsimyksistään yhteiskunnan holhoamista, siis huonosti toimivaa yhteiskuntakoneistoa!

Mutta oikeasti, Esko Oksanen on yksittäistapaus, siksi "Esko Oksasen elämänkokemuksiin vetoaminen" olisi joka tapauksessa "yksittäistapauksesta yleistäminen" -virhe:

"Usein hätäinen yleistys tehdään sellaisten tilastotietojen perusteella, joiden otos ei ole tarpeeksi suuri."(https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4t%C3%A4inen_yleistys)

Ruukinmatruuna teki "Itsestä yleistäminen" -argumentaatiovirheen, kun hän yleisti oman elämänkokemuksensa tuottaman oman mielipiteensä (subjektiivinen mielipide) ihmisen pahuudesta yleiseksi totuudeksi (objektiiviseksi mielipiteeksi).

Minun mielipiteeni "Ihminen on pohjimmiltaan hyvä" perustuu omaan järkeeni. Järkeni sanoo niin. En siis usko, että "Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta eläimellinen", vaan tiedän sen! Usko sijaitsee tunnetasolla, tieto sijaitsee järkitasolla. Ruukinmatruuna ei tajunnut tätä, kun hän kommentoi (suorittamani buddhalaisuuden debunkkauksen yhteydessä) näkemystäni ihmisen pohjimmaisesta hyvyydestä:

"Meillä kullakin on oma uskomme."

lauantai 21. toukokuuta 2016

Takkirauta R.I.P.

Takkirauta blogi lopetti ja katosi "yllättäen", ja hyvä niin [1].

Tapaus Ruukinmatruuna oli surullinen osoitus siitä, että kuinka vaikeaa vieraasta kulttuurista saapuneen maahanmuuttajan (tarkemmin sanottuna ilmeisesti toisen polven maahanmuuttajan) on sopeutua suomeen. Vaikka Ruukinmatruuna sopeutui päällisin puolin hyvin suomeen, onnistui hankkimaan hyvän ammatin, perheen, harrastuksia (purjeveneen, keskiajan elävöittämisen, larppaamisen, laskuvarjohyppäämisen), rahaa ja ystäviä, ei hän silti ilmeisesti koskaan pystynyt omaksumaan suomalaisten arvomaailmaa. Ruukinmatruuna säilytti judaismista periytyneen[2] jyrkän mustavalkoisen ajattelutapansa ilmeisesti loppuun saakka (tosin paria viimeistä blokausta en ehtinyt lukemaan, ennen kuin bloki katosi).

Erilaisuutensa vuoksi Ruukinmatruunan oli vaikeaa sopeutua koulumaailmaan. Hänellä oli ilmeisesti vain yksi ystävä peruskoulussa, ja kun hänet kiusattiin itsemurhaan, meni Ruukinmatruuna sisältä rikki, hänen sydämensä särkyi ja hän menetti uskonsa ihmisiin, eikä ilmeisesti enää koskaan toipunut siitä.
Ruukinmatruuna ei blogissaan maininnut, että oliko myös hengiltä kiusattu lapsi juutalaisen maahanmuuttajan jälkeläinen. Ruukinmatruuna kirjoitti itse kiusuaamistapauksesta näin:

"Tuo tapaus tappoi lopullisesti ruukinmatruunan uskon ihmisyyteen, eikä se ole siitä sen koommin herännyt. … Silti mitä siinä tilanteessa olisi voinut tehdä? Aikuiset eivät piittaa, ja jos lähtee puuttumaan poikien hevosenleikkeihin, siinä voi käydä itselle todella huonosti."

Ruukinmatruuna joutui itse oman opettajansa kiusaamaksi, koska ei hyväksynyt opettajansa kommunismia ihailevaa opetusta, jonka vuoksi hän joutui jopa jälki-istuntoon. "Aikuiset eivät piittaa" -lause ilmaisee hyvin  sekä Ruukinmatruunan, että yleensäkin kehitysmaan ihmisen arvomailman ja mielenlaadun omaavan ihmisen vaikeutta sopeutua Suomeen.

Ruukinmatruunan mielisanontoihin kuului "Veri on vettä sakeampaa" -sanonnan kehitysmaiden ihmisten mielenlaadulle ominainen virhetulkinta, jonka mukaan ihmisen kuuluu turvautua ensi sijaisesti omaan sukuunsa, eikä muihin, tuntemattomiin ihmisiin (yhteiskuntaan).

Kehitysmaiden ihmisten on pakko turvautua omaan sukuunsa, koska toimivaa valtiokoneistoa ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ilmeisesti myös Juutalaiset turvautuvat omaan sukuunsa (Ruukinmatruuna oli omien sanojensa mukaan hyvin sukurakas), jonka vuoksi "yhteiskuntaan ei voi luottaa" -arvomaailman omaavien ihmisten sopeutuminen ympäröivään kristilliset arvot omaavaan yhteiskuntaan on ilmeisen vaikeaa.

"Veri on vettä sakeampaa" on suomennos "Blood is thicker than water"-sanonnasta. Tämä on yleisesti väärinymmärretty sanonta, joka alunperin kuuluu "The blood of the covenant is thicker than the water of the womb", eli juurikin päin vastoin. Ennen aikaan ihmiset vannoivat "verivalan" kaikista tärkeimpien ja läheisimpien ystäviensä kanssa. Näin ollen sananlaskun "veri" tarkoittaa verivalan verta, joka on sakeampaa kuin "water of the womb" eli lapsivesi, eli sukulaisuus. Elikkä, jos ihan oikeen luetaan tätä sananlaskua, niin kyllä ne ystävät jotka valitset elämääsi, ovat tähellisempiä kuin sukulaiset.[3]   

Oikea, järkitason toimintatapa kiusaamistapauksessa on kertoa asiasta välittävälle aikuiselle. Ruukinmatruunan kokemassa koulukiusaamistapauksessa se oli ilmeisesti mahdotonta, koska hän ei tuntenut ketään välittävää aikuista koulumaailmassa.

Ruukinmatruunan oma voimattomuus pahan edessä on hyvä osoitus siitä, että oikea ja ennen kaikkea kestävä moraalinen toiminta ei voi sijaita tunnetasolla: Tunnetasolla (ja ilmeisesti myös järkitasolla) Ruukinmatruuna halusi kyllä auttaa ystäväänsä. Mutta koska tunne, tässä tapauksessa pelko ylikirjoittaa aina järjen [4], ei hän pystynyt auttamaan ystäväänsä, jonka seurauksena ystävä menehtyi.

Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei itse koskaan tajunnut toimineensa moraalittomasti, koska hän ei etsinyt sellaista aikuista, joka olisi puuttunut asiaan. Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei - kehitysmaan ihmisen mielenlaadun omaavana - yksinkertaisesti pystynyt luottamaan ja uskomaan siihen, että aikuisten joukosta löytyy joku, joka pystyy puuttumaan asiaan. Ja ehkä tuolloin - useita vuosikymmeniä sitten - kulttuurievoluutio oli vielä niin lapsenkengissään koulukiusaamiseen puuttumisen suhteen, ettei tuolloin kerta kaikkiaan ollut yleisesti tunnettuja, tiedostettuja ja tehokkaita toimintatapoja koulukiusaamisen lopettamiseen.

Läheisen ystävän ajautuminen kiusaamisen seurauksena itsemurhaan tuotti Ruukinmatruunalle sellaisen trauman, ja ihmisen pahuuden pelon, ettei hän ilmeisesti koskaan blogistin uran aikanana ehtinyt toipua siitä. Tai jos toipui, niin blogi päättyi sen vuoksi, että Ruukinmatruuna pääsi eroon ihmisten pahuuden pelkäämisestä.

Ruukinmatruunan pelkoa, siis pahan pelkoa ja erityisesti ihmisten pahuuden pelkoa, "Specific Phobia of Evil, SPOE" ei tietääkseni löydy vielä DSM-IV -ja ICD-10 tautiluokituksista. Syynä lienee se, että pahuuden pelko ei rajoita siitä kärsivien ihmisten elämää yhtä paljon kuin esim. oksentamisen pelko (emetofobia, SPOV, Specific Phobia Of Vomiting), josta sanotaan:

"Usein taustalla on pelko kontrollin menettämisestä, ikävät muistot lapsuuden mahataudeista tai muu traumaattinen kokemus. ...  joidenkin tilastojen mukaan se on jopa viidenneksi yleisin fobia ... Fobia on tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaoloon perustumaton pelko (kammo tai kauhu), jonka ahdistuneisuusoireita henkilö ei pysty hallitsemaan."(Wikipediasta saksittua)

Fobian syntymisen vättämättömänä ennakkoehtona ja edellytyksenä on se, että ihminen ei koe hallitsevansa itse omaa elämäänsä (ns. "External Locus of Control")[5]. Jos ihminen kokee hallitsevansa itse omaa elämäänsä ("Internal Locus of Control"), ei elämän "ihmisen päälle heittämät" hallitsemattomat tapahtumat pysty synnyttämään minkään lajin fobiota. "Internal Locus of Control" -mielenlaadun omaava ihminen pystyy toteamaan tämmöisistä oman elämänhallintansaulkopuolisista tapahtumista:

"This is not a mountain, this is a molehill!"(Rob Kelly)

Ruukinmatruunalle lapsuuden ystävän kiusaaminen hengiltä oli vuori, jonka yli hän ei koskaan pystynyt kiipeämään. Käsitykseni mukaan syynä oli se, että Ruukinmatruuna sijoitti tuon ikävän tapahtuman uskonnollisessa viitekehyksessä sijaitsevalle hyvä-paha -akselille, ja päätyi sen vuoksi kuvittelemaan, että moniin uskontoihin kuuluva "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -näkemys on samalla myös tieterellinen totuus.

Reality check: Todellisuudessa on olemassa vain ns. "luonnollista pahuutta". Niin sanottu "moraalinen paha" tai "inhimillinen paha" ovat ihmisen virheellisen todellisuustulkinnan tuottamia harhakuvitelmia [6] 

Koska Ruukinmatruunalla oli lapsena omassa todellisuustulkinnassaan käytössään vain judaismista periytynyt jyrkän mustavalkoinen hyvä-paha -akseli, oli hänen sen vuoksi pakko sijoittaa myös parhaan ystävänsä hengiltä kiusaamistapaus hyvä-paha -akselille. Tämän seurauksena Ruukinmatruuna vakaasti uskoi, että todellisuuden mallintaminen hyvä-paha -akselin olemassaolon avulla on sama asia kuin itse todellisuus.

Reality check: Todellisuus on olemassa atomi -ja molekyylitasolla, mutta todellisuuden malli on olemassa vain elektronitasolla ihmisen aivoissa (ihmisen muisti perustuu sähkövarauksien avulla muodostettaviin muistijälkiin). Todellisuustulkinta ja todellisuus ovat siis aina kaksi eri asiaa, myös silloin kun todellisuustulkinta ja todellisuus ovat keskenään yhteensopivia.

Erään näkemäni määritelmän mukaan sivistymätön ihminen ei osaa erottaa mielipidettä ja tosiasiaa toisistaan, vaan luulee mielipidettä tosiasiaksi. Omien sanojensa mukaan Ruukinmatruuna ei ollut sivistynyt, vaan "amisgimma". Ruukinmatruuna teki ajattelussaan ns. reifikaatiovirheen, siis luuli mielikuvaa hyvä-paha -akselista todellisuudeksi:

"Esineellistäminen eli reifikaatio on argumentaatiovirhe, joka merkitsee abstraktion kuten esimerkiksi mallin, metaforan tai vertauksen kohtelemista todellisuutena."(https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineellist%C3%A4minen)

Ruukinmatruuna ei osannut selittää lapsuudenystävänsä kuolemaan johtanutta tapahtumaa millään muulla tavalla, kuin judaisimista peräisin olevalla hyvä-paha -jaottelulla. Kiusaamiseen löytyy kuitenkin myös luonnontieteellinen selitys: Apinatutkijat olivat pitkään ihmetelleet, miksi simpanssiyhteisöistä ei koskaan löydy vammaisia apinoita. Kunnes sitten lopulta havaittiin tapaus, jossa erilainen apina hylättiin laumasta. Laumaeläimenä apina on täysin avuton yksinään, ja kuolee nopeasti viidakossa, jos joutuu laumansa hylkäämäksi. Samasta syystä johtuen marsuja on otettava kerralla vähintäänkin kaksi lemmikiksi, ja kanoja vähintäänkin kolme. Erilaisen yhteisön jäsenen laumasta häätämiseen johtava kiusaaminen on siis eläinperäistä käyttäytymistä, siis ns. luonnollista pahaa. Kun yksilö kokee olevansa täysin yksin ja laumansa hylkäämä, hän voi päätyä itsemurhaan. Ja juuri näin Ruukinmatruunan ystävälle kävi.

Samoin on myös kaikken muun ns. "moraalisen pahan" kanssa: Uskonnon avulla todellisuutta hahmottava ihminen selittää ihmisen pahuutta moraalisena pahana, vaikka todellisuudessa kyse on ns. luonnollisesta pahasta. Ihmisellä ja eläimellä on yhteistä tunne-elämä. Tarkemmin sanottuna halu ja pelko -tunteet esiintyvä kaikilla maapallon ihmisillä, kuin myös kaikilla nisäkkäillä (ihminen on nisäkäs).

Ihmisellä on halujen ja pelkojen lisäksi olemassa myös järki. Mutta koska Couen laki määrää, että halut ja pelot ylikirjoittavat ihmisen järjen, niin tästä tietysti seuraa, että ihminen tekee (pääsääntöisesti) pahaa silloin kun hänen toiminnan pohjimmaisina syinä ovat omat henkilökohtaiset halut ja pelot (subjektiivinen ajattelu), siis ns. tunnetason ajattelu. Ja juuri tähän, siis subjektiiviseen minälähtöiseen ajatteluun Ruukinmatruuna kompastui, kun hän kehotti Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen bloginsa lukijoita suhtautumaan oletusarvoisesti kaikkiin maahanmuuttajiin terroristeina!

Ruukinmatruuna kuvitteli länsimaiden olevan matalan intensiteetin sodassa islamilaisen maailman kanssa. Ruukinmatruuna kehotti blogissaan varustautumaan lukijoitaan aseelliseen taisteluun maahanmuuttajia vastaan!

Mutta oman minälähtöisen, pelkolähtöisen,  siis subjektiivisen todellisuuskäsityksensä vuoksi Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään ilmeistä tosiasiaa, siis sitä, että hän itse oli sodanlietsoja (warmongering), joka toimi ja taisteli ISIS -terroristijärjestön riveissä. Ruukinmatruunan maahanmuuttajia skorpioneiksi toiseuttava (otherization) toiminta oli samanlaista kuin Trumpin, joka toiseuttaa maahanmuuttajat käärmeiksi, ja Hitlerin, joka toiseutti juutalaisia rotiksi. Juutalaistaustainen Soros sanoo siksi Trumpista:

“By fear-mongering, he and [Ted] Cruz [ja Ruukinmatruuna!] are doing the work of Isis,” Soros said.
“They want people to turn against the Muslim community and make the Muslim community think there is no alternative to terrorism. It turns the Muslim community into a breeding ground for Isis.”
Trump caused controversy when he said there should be “a complete and total ban” on Muslims entering the US.
Trump’s words brought a strong response from Soros, who said it was “harmful” when people did things out of fear."(https://www.theguardian.com/business/2016/jan/21/george-soros-donald-trump-doing-work-isis)

Myös Ben Zyskowich (juutalainen hänkin) on todennut eräässä youtube BenTV videossaan, että "Se nyt vaan on yksinkertaisesti tyhmää" suhtautua ja kohdella pakolaisia terroristeina.

Pahan vastustaminen pahalla on juutalaiselle kulttuurille ominainen piirre. Siksi Israelin ja arabimaiden välille ei saada koskaan rauhaa, taistelu jatkuu loputtomiin (tai ainakin niin kauan kuin ortodoksijuutalaiset pitävät valtaa israelissa).

Yrittäessään korvata suomalaista moraalia hyvin mustavalkoisella judaismin suvaitsemattomalla ja anteeksiantamattomalla moraalilla, Ruukinmatruuna toimi suomalaisten moraalin mädättäjänä. Kristinuskoon liittyvän moraalin opettamisessa on nähty suomessa hirveän paljon vaivaa ja käytetty paljon veronmaksajien rahaa. Ruukinmatruuna yritti mädättää tämän kristillisen moraalin ja tuoda tilalle hyvin ahdasmieliset hyvä-paha -käsityksensä. Vieraan kulttuurin edustajana Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään olevansa itse suomalaisen moraalin mädättäjä.

Pahan vastustaminen hyvällä on puolestaan (vain?) kristinuskon mukana kulkevaan moraaliin liittyvä käsitys (uskonto on moraalin kantamisväline), ja oli ortodoksijudaismin hyvä-paha -käsityksen sisäistäneelle Ruukinmatruunalle siksi täysin vieras ja halveksittava. Ruukinmatruuna ei koskaan sopeutunut suomalaiseen kristillisen kulttuuriin ja moraaliikäsityksiin, vaan säilytti vahvan "pahaan on vastattava pahalla" -taistelunhalunsa "pahaa" vastaan loppuun saakka.

Onko sitten takkirauta -blogin loppuminen hyvä vai huono asia ?

Se riippuu ihan lopettamisen aiheuttaneesta syystä. Jos Ruukinmatruuna lopetti ja hävitti bloginsa siksi, että tajusi olevansa väärässä - siis tajusi olevansa pahisten puolella, niin silloin blogin lopettaminen ja hävittäminen oli oikein hyvä asia.

Jos taas blogin lopettamisen syy oli se, että Ruukinmatruuna ryhtyi organisoimaan aseellista iskua tai terroritekoa turvapaikanhakijoita vastaan, niin siinä tapauksessa blogin lopettaminen (aikapulan vuoksi ja sanoista tekoihin siirtymisen vuoksi) oli erittäin huono asia.

Toivotan takkirauta -blogia pitäneelle ihmiselle oikein mukavaa ja antoisaa loppuelämää, toivottavasti se sujuu jatkossa ilman synkkää ja ahdistavaa "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatusta.

Valitettavasti ihminen ei muutu hyväksi sillä, että hän hylkää hyvän ja pahan käsitteet todellisuuden hahmottamisessa [7]. Taipumus eläimelliseen käyttäytymiseen säilyy edelleen vahvana siitä huolimatta, ja Couen laki pitää edelleenkin paikkansa. No tästä aiheesta bloggaan ehkä joskus toiste...

---

[1] Minä kuuluin lähes alusta saakka niihin, jotka toivoivat blogin lopettavan, tai ainakin muuttavan sisältöään enemmän järjen kanssa yhteensopivaksi. Aloitin blogin kommentoimisen syksyllä 2012, luultavasti olin lukenut blogia jo paljon aikaisemmin ennen ensimmäisen kommentin jättämistä.
Aluksi olin innostunut blogin sisällöstä, mutta pikku hiljaa aloin tajuamaan, että blogin kirjoittajassa on jotakin pahasti pielessä, jonka hän myönsi lopulta itsekin: "Ruukinmatruuna on sisältä rikki."

[2] Ruukinmatruuna blogasi hiukan ennen lopettamistaan eutanasiasta, jonka yhteydessä hän totesi, että Ruukinmatruuna on syytetty mustavalkoisesta ajattelusta hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä. Siinä yhteydessä hän myönsi, että hänen kaksijakoinen ajattelunsa hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä on periytynyt judaismista. Todellisuuden hahmottaminen hyvä-paha -akselin avulla oli suorastaan pakkomielle (obsession) Ruukinmatruunalle, koska hänen oli suorastaan pakko sijoittaa kaikki mahdolliset tapahtumat hyvä-paha -akselille:

“The Christian obsession with good and evil comes from Zoroastrian and Essenic dualism and this Zoroastrian/Essenic dualism is an oversimplification of things happening in the surrounding world.
The dualism of good and evil is an anachronism that emerges from Abrahamic tradition and every time someone mentions these two concepts, they are invoking tradition.”
(http://www.interfaith.org/forum/human-nature-inherently-good-or-14382-3.html)

[3] Googlen löydös

[4] Couen laki: “Kun järkitasolla sijaitseva tahto (will) ja kuvittelu (imagination) ovat keskenään ristiriidassa, kuvittelu voittaa aina”

“‘Coué's Law, or more fully, Coué's Law of reverse effort, is one of the most significant psychological discoveries EVER, but also, strangely, one of the least well-known.

Coué's Law states that ‘When imagination and the (consciuous) will are in conflict, the imagination invariably gains the day’. (Brooks 1922)” (Rob Kelly 2013)

[5] Syy -> seuraus -suhteista:

Internal Locus of Control -> älyllinen rehellisyys ja kyky johtaa itse omaa elämäänsä

External Locus of Control -> älyllinen epärehellisyys (itsepetos) ja kyvyttömyys ratkoa oman elämän ongelmia -> syntyy tarve löytää auktoriteetti ja johtaja paikkaamaan omia puutteita.

ELOC -tapauksessa kyse on eräänlaisesta työnjaosta, tarvitaan (vahva) ulkoinen  johtaja paikkaamaan sitä puutetta, minkä oman itsensä johtamiskyvyn  heikkous aiheuttaa. "Ulkoinen johtaja" voi olla myös ulkoinen, opittu aate, johon tukeudutaan, Ruukinmatruunan tapauksessa tämä tukeutumisaate oli: "Ihminen on pohjimmiltaan paha"

[6] "Filosofiassa paha jaetaan luonnolliseen ja moraaliseen. Luonnollinen paha seuraa esimerkiksi luonnonkatastrofeista kuten maanjäristykset, tulvat jne., kun taas moraalinen paha seuraa ihmisen tahallisesta toiminnasta. Jälkimmäistä tutkii etiikka.
Joidenkin filosofien, kuten Augustinuksen (354-430) mukaan paha maailmassa on vain harhaa. Sokrateen mukaan kukaan ihminen ei valitse pahaa tarkoituksella, ja siksi paha seuraa tietämättömyydestä [sekä Couen laista!]."(http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:paha)

Thorstein Veblenin "Joutilas luokka" -nimisessä kirjassa selitetään kuinka ihmisen monimutkainen ja hienostunut käyttäytymien on (tavattoman usein ja enimmäkseen) eläimellisten motiivien ohjaamaa. Simpanssiurokset kilpailevat koko ajan päästäkseen johtamaan laumaansa, sieltä periytyy ihmisten eläimellinen taipumus (luonnollinen paha) kilvoitella valta-asemaan pääsystä:

Omistusoikeuden perimmäinen vaikutin on kilvoittelu. – – – Rikkauden omistaminen tuottaa kunniaa; kyseessä on kateutta herättävä vertailutilanne. ... Omaisuutta on oltava, jotta pääsee yhteisössä johonkin asemaan,” ... vaurauden tuoma valta on yksi vaikuttimista."
 (http://www.marikoistinen.fi/kuka/veblen-joutilas-luokka-tiivistelma/)


[7] 22.05.2016: Bloggerin välimuisti näytti vielä  Ruukinmatruunan toiseksi viimeiseksi jääneen blokauksen, vaikka itse blogi oli jo kadonnut, joten lisäsin tämän välimuistista otetun lainauksen tähän blogiini jälkikäteen:

Päivän julma tosiasia

Ironmistress blogissa Takkirauta - 2 päivää sitten
Kun hyvä ja paha häivytetään käsitteinä, ts. niiden välille asetetaan *moraalinen ekvivalenssi* ja ne nähdään pelkkinä mielipidekysymyksinä tai harmaasävyinä, seuraus on väistämättä hyvyyden halveksunta ja pahuuden vähättely sekä sairas itseruoskinta ja itseinho. Pääsääntöisesti tämä käsitteiden häivyttäminen on älykkäiden ihmisten synti, ja johtuu ylpeydestä ja älyllisestä ylemmyydentunnosta, "moraalisäteilystä", ja houkutuksesta nostaa itse itsensä moraalikäsitteiden tuolle puolen."

Ruukinmatruunan fiksaatio (pakkomielteisyys, "obsessive thinking style") hyvä-paha -ajatteluun oli siis niin vahva, että hän ei kerta kaikkiaan kyennyt lainkaan näkemään vaihtoehtoa, jossa inhimillinen paha, siis pahuus sellaisena kuin uskonto sen näkee, korvataan "eläimellisellä pahalla", siis ihmisen evoluutiosta johtuvalla taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti, vaikka eläimellinen käyttäytyminen olisi moraalisessa ristiriidassa järkitasolla sijaitsevan moraalin kanssa.

Inhimillisen pahan käsitteen korvaaminen ihmisen taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti (ex. uskonnollinen paha) *EI ASETA moraalista ekvivalenssia*  eläimellisen käyttäytymisen ja järki -ja viisaustason käyttäytymisen (Jumalan tahdon , siis omantunnon äänen mukaisen käyttäytymisen, siis ei-eläimellisen käyttäytymisen) välille!
Tätä Ruukinmatruuna ei ilmeisesti koskaan tajunnut. Tai jos tajusi, niin silloin hän lakkasi olemasta Ruukinmatruuna, ja lopetti bloginsa.

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Lähes kaikki suomalaiset peukuttavat äärioikeiston nousun puolesta (äänestyskopeissa)

Salla Nieminen kirjoitti "uuninpankkopojan" blogiin kommentin:

"1930-luvulla talouslama räjäytti äärioikeiston suosion kasvuun. Suomessa varsinaista kansan kokemaa lamaa on lykätty velalla. Jos lama jatkuu ja velkaantuminen joudutaan lopettamaan seurauksena elintason lasku. Siitä tullaan syyttämään maahanmuuttajia. Vähän huonolta näyttää Suomen tulevaisuus.."

Olen 99% samaa mieltä Sallan kommentin kanssa! Se yhden prosentin erimielisyys johtuu siitä, että mielestäni "Jos" -sanan tilalla kuuluu käyttää "Kun" -sanaa, siis näin:

"Kun lama jatkuu ja velkaantuminen joudutaan lopettamaan seurauksena elintason lasku."

Elintason lasku puolestaan räjäyttää äärioikeiston kannatuksen nousuun, koska lamasta kärsivät ihmiset "tajuavat" silloin, että suvaitsevaisto, siis valtaa pitävät olivat koko ajan väärässä! Viennin kasvu ei todellisuudessa koskaan nostanut suomea ylös ns. laantumasta.

Koska laantumasta kärsivät eniten mustavalkoista ajattelua harrastavat ihmiset, niin tämän seurauksena enemmistö laantuman uhreista ovat myös pakotettuja ajattelemaan, että vastakkainen politiikka, siis äärioikeiston kannattama ei-suvaitseva poliitiikka täytyy olla se oikea ja toimiva politiikka laantumasta irti pääsemiseen.

Ja niin todella natsien valtakaudella oli, sillä natsien talouspolitiikalla Saksan talous saatiin aikoinaan nousuun, ja työttömyys laskuun!

Muistelen lukeneeni jostain, että jälkeenpäin ekonomistit olisivat  osoittaneet, että natsien talouskasvumalli ei kuitenkaan ollut kestävällä pohjalla.
Mutta natsien luomaa talouskasvua kesti kuitenkin sen verran kauan, ja talouskasvu oli riittävän vahvaa, että Saksalaiset tajusivat, että Hitler on oikeassa ja suvaitsevasto väärässä! Ja tämä "Hitler johtaa meidät Saksan kansan pois lamasta" -usko oli se, mikä räjäytti äärioikeiston kannatuksen nousuun, ja teki Hitleristä Saksan kansallissankarin.

Näin siis tulkitsen historiaa minä, joka en pelkää sen enempää pakolaisten suomelle muodostamaa uhkaa, kuin uusuunittajien muodostamaa uhkaa. Sillä minähän pelkään sisäistä devalvaatiota, enkä sen vuoksi pysty jakamaan ja ottamaan osaa (tunnetasolla) muiden em. ihmisryhmien yhteisiin pelkoihin.

Toki älyllisellä tasolla voin opetella ulkoa ja opiskella muiden em. ihmisryhmiin kuuluvien ihmisten pelkoja, ja omaksua ne älyllisellä ja muistin tasolla. Mutta en kuitenkaan itse saa (tunnetasolla tapahtuvaa) pelkoreaktiota aikaiseksi, vaikka kuinka hahmottelisin muiden kokemia pelkovisioita mieleeni. Koen, että sisäisen devalvaation pelkoni antaa minulle immuniteetin muun tyyppisiä pelkoja kohtaan.

Näen, että pakolaisten vainon ja rasisimin aiheuttava juurisyy on sisäinen devalvaatio, siis sopeutuminen laskusuhdanteeseen pitkittyneen korkean työttömyyden ja pitkittyneen taantuman (siis laantuman) avulla:

"A root cause is an initiating cause of either a condition or a causal chain that leads to an outcome or effect of interest."(https://en.wikipedia.org/wiki/Root_cause)

Dani Rodrik on kirjoittanut aiheesta, hän käytti "bread and butter politics" sanontaa vaihtoehtona nationalistiselle (putinin) politiikalle. Kun voi ja leipä otetaan kansalta pois, tulee (national)ismi tilalle.

Ravustin nuorena K.V:n kanssa (olin ravustajan apulainen). Ämpäriin yöllä tilapäisesti varastoitu saalis laitettiin aamulla sumppuun. K.V. heitti vielä perään salaatinlehden, ennen kuin laittoi sumpun luukun kiinni, ja laski sitten sumpun takaisin jokeen. Kun kysyin syytä salaatinlehden laittamiseen sumppuun, niin vastaus yllätti minut täydellisesti:


"Ne alakaa muuten järsimään toisiaan!"

K.V. selitti, että sumpusta löytyisi yksisaksisia rapuja, mikäli sumpussa ei ole salaatinlehtiä. "Kukaan ravunostaja ei halua ostaa yksisaksisia rapuja!".

Samalla paikkakunnalla asui myös sukulaismies, jonka toinen käsi oli tehty puusta. Hän oli menettänyt kätensä sodasta. Ihmisten ja rapujen ero onkin "salaatinlehden laadussa". Ihminen ei tyydy salaatinlehteen, vaan hän haluaa ostovoimaisen setelin ("greenback"!).

Ostovoimainen seteli on lupaus siitä, että sen haltijalla on mahdollisuus toteuttaa monenlaisia tulevaisuuden suunnitelmia.  Ostovoimainen seteli antaa ihmisille tulevaisuuden uskoa. Jos usko tulevaisuuteen otetaan ihmisiltä pois, jos "bread&butter" -politiikka lopetetaan, jos "salaatinlehti otetaan ihmisravuilta pois", tilalle tulee (satunnainen) ismi, joka lupaa antaa ihmisille tulevaisuuden uskon (siis "salaatinlehden", "ostovoimaisen setelin", "bread&butter" politiikan) takaisin. Ja ihmiset tarttuvat tähän ismiin, ja tämä ismi joko tuo "leivän ja voin" takaisin ihmisille.Tai ei tuo, jolloin "ihmiset alkavat järsimään toisiaan".

Natsien tapauksessa "bread and butter" politiikka onnistui sen vuoksi, että rikkaat juutalaiset uunitettiin, jolloin heidän omaisuutensa vapautui natsien käyttöön. Myös vammaiset ja muut taloudellisesti tuottamattomat väestöryhmät pyrittiin uunittamaan, jonka ansiosta heidän hoitamiseensa ja elättämiseensä käytetyt resurssit (kuluerät) vapautuivat natsien näkökulmasta katsottuna tärkeämpään käyttöön.

Käsittääkseni suomalaiset suvakit kokevat, että pois otettu "salaatinlehti" jotenkin "tipahtaa taivaasta" takaisin "ihmisrapujen" sumppuun, mikäli vain kaikki tolkun ihmiset ryhtyvät aktiivisesti peukuttamaan ylöspäin suvakkien mielipiteitä, ja ryhtyvät samalla yhtä aktiivisesti tuomitsemaan rasisteja (tuomitsemaan ihmisiä!). Itse koen, että ihmiset pitää hyväksyä aina, mutta ihmisten mielipiteitä ei pidä hyväksyä, jos ei halua.

Koska minulla on oma fobiani, sisäisen devalvaation pelko, niin sen vuoksi minä en mitenkään pysty samaistamaan omaa ajatteluani sen enempää uusuunittajien pakolaispelkoihin, kuin suvakkien uusuunittajien vallankaappausta koskeviin pelkoihin.

Näen molempien em. pelkojen edustajat seurauksien pelkääjinä. Itse koen olevani juurisyyn pelkääjä. En näe mitään hyötyä, etua tai järkeä siinä, että keskittää ajatuksensa seurauksien ajatteluun ja niiden pelkäämiseen.

Vedellä on tapana virrata sieltä, mistä virtaamista estävä vastus on pienin. Samoin on myös (talous)politiikan toteutumisen laita:

Se poliittinen vaihtoehto toteutuu, jota vähiten vastustetaan.

Kevään 2015 eduskuntavaaleissa <2% suomalaisista vastusti sisäistä devalvaatiota. Tarkoittaa sitä, että >98% suomalaisista kannattaa sisäistä devalvaatiota (antoivat äänensä sisäistä devalvaatiota kannattaville puolueille).

Sisäisen devalvaation toteuttaminen (vahvojen ammattiliittojen maissa kuten Suomessa ja Kreikassa) on synonyymi työttömyysdevalvaatiolle.

Pitkään kestävä työttömyysdevalvaatio puolestaan räjäyttää äärioikeiston poliittisen kannatuksen nousuun. Niinpä tulemme näkemään Suomessakin 2020 -luvulla (kreikan tapaan, vrt. Golden dawn) lähes 10% kannatuslukeman uusuunittajien puolueelle. Puolueelle, jota ei vielä vuoden 2016 alussa ole edes olemassa!

Sekä "suvakit", että "tolkun ihmiset" (*) kuin myös "nuivat ja rasistit" peukuttavat yhdessä ja yksissä tuumin sisäiselle devalvaatiolle, jonka vuoksi sisäinen devalvaatio, siis työttömyysdevalvaatio tapahtuu, ja äärioikeiston kannatus räjähtää nousuun.

Tämä tapahtumien kehityskulku on mielestäni kaikkien todennäköisimmin toteutuva, vaikka vaihtehtoisia tapahtumien kehityskulkuja on olemassa lähes äärettömän suuri joukko.

- - -

*) Sain itse iltalehden testissä tuloksen:

"Olen tolkun ihminen
Kuulun suureen enemmistöön, jolla on maltilliset ja rakentavat mielipiteet."

lauantai 6. helmikuuta 2016

Me kaikki ihmiset olemme foobikoita (kaikista peloista vapaata ihmistä ei ole olemassa)

 1. Oletko kokoomuksen äänestäjä ?

Tiesitkö, että sunnuntaina 06.02.2015 klo 12:00 puuhataan facebookissa mielenosoitusta Carunan hinnankorotuksia vastaan. Mielenosoitukseen osallistujat vääntävät klo 12:00 sähkökeskuksistaan pääkytkimensä nollalle. Kokoomuksen kannattajana et luonnollisestikaan halua osallistua tähän mielenilmaukseen, jossa osoitetaan mieltä juuri sinun oman poliittisen tahtosi toteutumista vastaan, siis valtionyhtiöiden yksityistämistä vastaan. Kaikki sähkölaitteesi jäävät siis kytketyiksi kiinni sähköverkkoon silloin kun muut kytkevät yhtäkkisesti omat sähkölaitteensa irti Carunan sähköverkosta.

Su. klo 12:00 tehonkulutus katoaa yhtäkkiä kokonaan Carunan sähköverkosta, ja kun voimalaitosten generaattorien pyörittämistä vastustava vääntömomentti äkillisesti katoaa lähes kokonaan pois generaattorien voimanlähteistä, pyrkivät generaattorit kuormituksen poistuttua ryntäämään yhtäkkiä koville ylikierroksille, jonka vuoksi generaattorit voivat syöttää sähköverkkoon hetken aikaa ylijännitettä, kunnes hitaasti reagoiva säätölaitteisto ehtii tasaamaan generaattoreihin syötettävän mekaanisen pyöritystehon olemattoman pieneksi kutistunutta sähkönkulutusta vastaavaksi, jonka jälkeen sähkön jännite -ja taajuus ovat taas palanneet vakaiksi. Välittömästi klo 12:00 sähkökatkon alkaessa tapahtuva ylitaajuus -ja ylijännitepiikki voi tuhota herkkää elektroniikkaa, joka on jäänyt kytketyksi kiinni sähköverkkoon.

Mielenilmaukseen osallistujien sähkölaitteet ovat turvassa mahdolliselta sähköverkon ylijännitteeltä, koska ne ovat kytketty irti sähköverkosta.

Miten tähän riskiin pitäisi suhtautua ? Pitäisikö luottaa siihen, että sähköverkon suojalaitteet ehtivät reagoimaan riittävän nopeasti, eikä ylijännitepiikkiä pääse syntymään.
Vai pitäisikö sittenkin - ihan vaan varmuuden vuoksi - kytkeä sähkö pois pääkytkimestä mielenilmauksen ajaksi ?

Kas siinäpä dilemma.

Luultavasti kokoomuksen kannattajana sinä olet sen verran varakas, että sinulla on varaa ostaa uudet sähkölaitteet mahdollisesti ylijännitteen seurauksena tuhoutuneiden tilalle, jolloin sinulla ei ole lainkaan syytä huoleen. Hyvä!

2. Oletko islamofobiaan suuntautunut foobikko ?


Onko sinulla lähes pakonomainen tarve ajatella (obsession) islamin vaikutusvallan lisääntymistä suomessa lähes päivittäin ? 
Huomaatko (hypervigilant) uutisvirrassa sellaisia sinänsä pieniltä ja harmittomilta näyttäviä tapahtumia (kuten esimerkiksi aikuisten naisten tahallaan tapahtuneen housuun paskantamisen) jotka eivät ole merkityksettömiä tapahtumia, vaan ne ovat ikään kuin “jäävuoren huippuja” uutisvirrassa. Se itse “jäävuori” on suomalaisten moraalin mädättämiseen tähtäävä marxilaisviherfeministisuvakkivasemmistoliittolainen salaliitto, ja moraalin mädättämisen tavoitteena ja (tahattomana?) seurauksena on islamistien vallankaappaus Suomessa! Tämän salaliiton (paranoid) tavoite on estettävä, ja koet että juuri sinun tehtävänäsi on estää tämän salaliiton luoman uhkakuvan toteutuminen (negative) Suomessa ! Hyvä! Katso jatkotoimenpiteet kohdasta 5.

Pystytkö helposti ja ilman ponnisteluja kuvittelemaan tilanteen, jossa islamin uskoiset ovat äkillisesti ja aseellisesti kaapanneet vallan suomessa, tappaneet suomalaiset ateistit, nujertaneet kaiken vastarinnan ja alistaneet suomalaiset kristityt dhimmeiksi, ja pakottaneet suomalaiset naiset pukeutumaan säkkeihin siten, että vain silmät jäävät näkyviin ? Tunnistitko uhkakuvat tutuiksi ja omiksesi ? Hyvä! Katso jatkotoimenpiteet kohdasta 5.

Vai onko sinun helpompaa kuvitella tilanne, jossa vallan siirto suomalaisilta islamisteille tapahtuu pikkuhiljaa vuosikymmenien kuluessa ns. “vallankaappaus tapahtuu makuuhuoneissa” -menetelmällä, jolloin vuoksi vuosisadan loppuun mennessä suuri enemmistö suomalaisista äänioikeutetuista aikuisista tunnustaa islaminuskoa ?
Sinun on helppoa mielessäsi kuvitella  moskeijoiksi muutettujen kirkkojen minareettitornien kohoavan korkeammalle kuin muut rakennukset, voit lähes kuulla korvissasi, kuinka minareettitorneissa olevista kaiuttimista kaikuvat mullahien kutsuhuudot muslimien päivittäisiin rukoushetkiin!
Puistoista on viety pois suomalaisten sinne aikoinaan pystyttämät patsaat ja tilalle on laitettu lava, jossa sharia lakia vastaan rikkoneet julkisesti viikonloppuisin ruoskitaan, ja vakavamman rikoksen tehneet julkisesti hirtetään!
Voit mielessäsi helposti kuvitella katunäkymän, jossa iäkäs mies raahaa ja kiskoo perässään vastan hangoittelevaa lapsimorsiantaan, ja muut kadulla kulkijat eivät kiinnitä tilanteeesen mitään huomiota!
Voit helposti mielessäsi kuvitella, kuinka puistoista kuuluu lampaiden määkinää, kuinka lampaiden jalat sätkivät, kun niistä lasketaan veri elävänä pois! Voit lähes tuntea sieraimissasi grillatun halal -lampaan tuoksun, kun lampaita grillataan viikonlopun ruoskintatilaisuutta katsomaan tulevaa yleisöä varten !
Tunnistitko edelliset uhkakuvat omiksesi, ja onko sinun helppo luoda mieleesi lisää vastaavankaltaisia uhkakuvia ? Hyvä! Katso jatkotoimenpiteet kohdasta 5.

3. Oletko äärioikeiston nousua pelkäävä ja ns. suvaitsevaistoon kuuluva foobikko ?


Onko sinulla lähes pakonomainen tarve ajatella (obsession) suomalaisen äärioikeiston nousua lähes päivittäin ? 

Kiinnitätkö huomiosi pieniin merkkeihin, yksittäisiin sanoihin ja lauseisiin (hypervigilant), joiden tulkitset olevan “jäävuoren huippuja”, siis osa äärioikeiston salaista suunnitelmaa, jotka tähtäävät ensiksi pelkoa lietsovan ilmapiirin luomiseen, ja sen seurauksena ihmisten liittymisen uhkakuvilta parhaiten suojaavan äärioikeiston kannattajiksi, jonka seurauksena äärioikeisto saa otteen poliitisen vallan kahvasta suomessa ?

Huolestuttaako sinua äärioikeiston nousu suomessa, ahdistaako sinua katsoa aamutv:tä silloin kun Susanna Kaukinen julistaa tv:ssä omia näkemyksiään mamu/matu politiikasta ?
Kenties sinua ahdistaa tietoisuus  siitä, että ns. “tolkun ihmiset” eivät aktiivisesti ja sankoin joukoin ryhdy “peukuttamaan ylöspäin” rasismin tuomitsevia (esim.) uuninpankkopojan juttuja, ja vastaavasti “peukuttamaan alaspäin” uusuunittajien jutuille ? (black & white)
Koet ja tunnet vahvasti, että äärioikeistolainen pahuus voittaa suvaitsevaisten hyvyyden (**) pian, mikäli hyvikset eivät tee mitään, ts. tuomitse sankoin joukoin ja äänekkäästi rasisteja!
(black & white)

Ahdistaako sinua pelko, että Susanna Kaukinen perustaa kohta äärioikeistolaisen RKUA (Rajat Kiinni Uunit Auki) -puolueen, jonka maahanmuuttoon liittyvät poliittiset linjaukset ovat äärimmäisen jyrkkiä verrattuna PS:n linjauksiin ? (catastrophic)
Pelkäätkö, että RKUA (tai jokin muu uusi, äärioikestolainen puolue) nousee tolkun ihmisten passiivisuuden ja sivustakatsomisen vuoksi julkisuuteen, saa TV -aikaa, ja nousee muutaman vuoden päästä suomen eduskuntaan ? (catastrophic)
Tunnistitko edelliset uhkakuvat todellisiksi, ja onko sinun helppoa kuvitella lisää samankaltaisia uhkakuvia ? Hyvä! Katso jatkotoimenpiteet kohdasta 5.

4. Oletko anarkomarko ?


Haaveiletko järjestäytyneen yhteiskunnan tuhoamisesta, ehkä haluaisit aloittaa yhteiskunnan tuhoamisen sen kriittisen komponentin, sähköverkon ylikuormittamisella ? Hyvä! Laita siis sähkökiukaasi, uunisi ja lietesi sekä sähköpatteriesi termostaatit ja vastukset täydelle teholle juuri ennen klo 12:00 mielenilmauksen alkamista, jotta saat varmistettua, että Carunan voimalaitoksien teho joudutaan nostamaan maksimiinsa juuri hetkeä ennen klo 12:00 sähkökatkon alkua. Mitä suurempia yhtäkkiset tehon vaihtelut ovat, niin sitä vaikeampaa on myös sähköverkon suojalaitteiston sopeuta yhtäkkisiin megawattiluokan tehojen rempomiseen sähköverkkoon kiinni ja sähköverkosta pois.

5. Olet foobikko


Kaikille foobikoille yhteisiä (älyllisen tason) ajattelutapoja ovat, kuten foobikkona jo varmasti tiedätkin, nämä sinulle äärimmäisen tutut ja usein käytetyt ajattelutavat:

 1. Kielteinen ajattelu (negative thinking style)
 2. Tuhoa kuvitteleva ajattelu (catastrophic thinking style)
 3. Pakkomielteinen ajattelu (obsessive thinking style)
 4. Vainoharhainen ajattelu (paranoid thinking style)
 5. Mustavalkoinen ajattelu (black and white thinking style)
 6. Ylivalpas ajattelu (hypervigilant thinking style)
 7. Täydellisyyteen pyrkivä ajattelu (perfectionist thinking style)

Hyvä! Sunnuntai on sinun - ja kaikkien muidenkin Carunan alueilla asuvien suomalaisten foobikoiden yhteinen toimintapäivä!

Voit jo hyvissä ajoin ennen sunnuntaita ryhtyä lietsomaan omaan mieleesi hajoaviin sähkölaitteisiin liittyvää jäytävää pelkoa ja ahdistusta ! Täytä siis mielesi uhkakuvilla, kuvittele vaikkapa kuinka klo. 12:00:01 invertteri ilmalämpöpumppusi piirikortilla olevat MOSFET transistorit poksahtelevat kuin papatit uutena vuotena, ja tupsauttelevat savunsa ulos.
Kuvittele, kuinka klo 12:01 pesukoneesi elektroniikka piirikortti alkaa piipittää ihan sekona, eikä pesukoneesi tottele enää näppäinten painalluksia, vesi ja vaahto alkavat tulvia lattiaa pitkin ja päätyvät kohta parketille...  
Kuvittele, kuinka kännykkäsi ja tablettisi laturit kuumuvat, sulavat ja alkavat savuta (muista asmo solutionsin palamattomien kännykkälaturien syntysyy!).
Kuvittele, että illalla huomaat, että pakastimesi  kompressori ei enää käy, ja pakasteesi sulavat, ja sulamisvesi on jo päässyt livahtamaan parketin alle, ja parketti on jo turvonnut kupruille...  jne… jne.. vain mielikuvituksesi on rajana erilaisten sähköverkosta tulleiden ylijännite tuhojen mahdollisuuksien kuvittelemisessa!
Luonnollisesti osaat jo hyvissä ajoin etukäteen kuvitella myös Carunan vastauksen tekemiisi sähkölaitteiden vahingonkorvausvaatimuksiin: “EI KORVATA!”

Hyvä! Nyt siis tiedät mitä pitää sunnuntaina tehdä, kuvittele ensiksi mieleesi mahdollisimman todenmukaisia uhkakuvia hajoavista sähkölaitteista, kuvittele mielessäsi, miltä palanut sähkölaite tuoksuu. Mitä jos ylijännitteeltä suojaava suojalaite tekniikka sittenkin pettää! Pelkästään tekniikkaan luottamista vastaava tilanne on kun jättät kompassin kotiin ja lähdet aavalle merelle purjehtimaan pelkästään navigaattoriin luottaen! Et voi ikinä olla täydellisen varma, että navigaattorisi varmasti toimii koko purjehduksen ajan 100% varmuudella ja luotettavasti (sovella tässä: perfectionist thinking style). Ja siksi on - ihan vain varmuuden vuoksi - syytä ottaa mukaan myös kompassi!

Antaudu ajatuksiesi uhkakuville suosiolla, anna siis omien uhkaan liittyvien mielikuviesi ja pelkojesi (tunteidesi)  ylikirjoittaa oma järkesi, anna couen lain (***) toteutua, alistu pelkojesi valtaan ja irrota kaikki sähkölaitteesi sähköverkosta pääkytkimen avulla viimeistään klo 12:00 sunnuntaina - ihan vain varmuuden vuoksi!

Sillä foobikkonahan jo ennestään varsin hyvin tiedät, että erilaisille uhkakuville ja peloillesi alistuminen on se ainut keino ja reaktio, johon sinä kykenet ja jonka varmasti osaat ja hallitset erilaisissa pelon ja järjen välisissä ristiriitatilanteissa. Pääkytkimesi napsautus on siis sinulle ainut keino  mielenrauhan saavuttamiseen, ja sähkölaitteidesi tuhoutumispeloista erilleen pääsemiseen!

Kenties sinulla on Carunan alueella - tai Carunan alueen välittömässä läheisyydessä - asuva foobikko ystävä, jonka kanssa te jaatte saman, yhteisen fobian, sillä yhdessä pelkääminenhän on paljon kivempaa kuin yksin pelkääminen, eikö niin ?

Muista myös, että ylijännite saattaa edetä Carunan alueelta lähtevää kaapelia pitkin Carunan alueen ulkopuolellekin! Olisi karmeaa kuvitella tilanne, jossa kaikki ystäväsi sähkölaitteet savuavat ja tuhoutuvat - ja kaikki vain sen vuoksi, ettet varoittanut ajoissa kaveriasi uhkaavasta tuhosta! Foobikkona tiedät kyllä miten vaaran uhatessa tulee toimia, joten informoi kiireesti foobikko ystävääsi sunnuntaina uhkaavasta (sähkölaitteiden) täystuhosta, ja tartuta samalla oma pelkosi häneenkin! Hyvä!

- - -

*) Hevosenleikkiä: “3. Leikin aloittaja ei ymmärrä kuinka paljon hän voi aiheuttaa vahinkoa toiselle”(http://urbaanisanakirja.com/word/hevosenleikkia/). Käytin "hevosenleikkiä" -sanaa alkuperäisessä otsikossa synonyyminä mielenilmaukselle, mutta sitten vaihdoin otsikon ajattomampaan versioon.

**) "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Ainoa mitä tarvitaan pahuuden voittoon on, että hyvät ihmiset eivät tee mitään.
Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little."(Edmund Burke)
 
***) Coueś law states that “When the imagination and the (conscious) will are in conflict, the imagination invariably gains the day”. Couen laki pitää erityisen hyvin  paikkansa B&M INTJ -persoonallisuustyyppiä edustavilla ihmisillä.

Englanninkieliset lainaukset ovat eräästä Rob Kellyn fobioita käsittelevästä kirjasta.