lauantai 28. toukokuuta 2016

Onko linnunpoikaset syövä orava paha ?

Lintuharrastaja ja pönttömestari, liki 3000 linnunpönttöä rakentanut Urpo Koponen:

"Lentoaukon suojia Urpo ei pönttöihin suosittele. “Ihmisillä on tapana jaotella eläimiä hyviin ja pahoihin, mutta eihän luonnossa ole kuin erilaisia eläimiä. Tikat kuuluvat luontoon siinä missä muutkin linnut. Ihmisten pitäisi ymmärtää luonnon kokonaisuutta ja hyväksyä se, että tikat ja oravat käyvät välillä rosvoamassa pöntöillä. Mielestäni tikan ja oravan tekemät reiän laajennukset ovat vain kosmeettinen haitta”, Urpo miettii."(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/08/koristele-ponttosi-rauhassa-linnuille-kelpaa-pontto-kuin-pontto)
 
Urpon haastattelussa debunkataan (eläinten pahuuden lisäksi) myös yleinen harhaoppi siitä, että linnunpönttöjen rakentamisessa tulisi käyttää mieluiten höyläämätöntä lautaa:

“Pikkulintujen pöntössä seinien sileys ei ole ongelma. Kaikkien pikkulintujen, kuten kirjosiepon, tiaisten ja leppälinnun poikaset poistuvat pesästä vasta kun osaavat lentää. Seinän ei siis tarvitse olla höyläämätöntä puuta."

Poikkeuksen em. pikkulintuja koskevaan yleiseen sääntöön muodostavat:

"... käenpiika ja tervapääsky. Niiden poikaset eivät lennä ulos pöntöstä, joten ne tarvitsevat etuseinään karhennuksen. “Olen itse tehnyt sirkkelillä etuseinään muutaman millin syvyisiä uria, ne toimivat hyvin portaina poikasille.”

Koska käenpiika ja tervapääsky pesivät 46mm lentoaukolla varustettuun pönttöön (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml), ei näin ollen laudan karheusvaatimus koske lainkaan pienireikäisten 28-32mm pönttöjen rakennusohjeita!

"Linnunpöntöissä on käytettävä mieluiten höyläämätöntä lautaa" -ajatus on siis todellisuudessa samankaltainen ihmisten tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä kumpuava haitallinen myytti, kuin "skorpioni on paha", "käärme on paha" ja "ihminen on pohjimmiltaan paha"[1].

"Ylen ei tulisi levittää karhean laudan harhaoppia!

.... On tärkeää taistella "karhean laudan harhaoppia" vastaan, koska tämän haitallisen harhaopin vuoksi vain höylätyn laudan omistajat jättävät linnunpönttönsä rakentamatta, joka puolestaan heikentää kolopesijöiden pesintätulosta!
Siksi "Laudan ei tarvitse olla karheaa!" -korjaus tulisi tehdä lihavoidulla ja punaisella fontilla!"(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/29/nain-teet-patevan-talkooponton-helposti)


Rekisteröin YLEn sivulla yhteensä 10 pesimiskelpoista linnunpönttöä, joista neljä oli uusia. Innostuin rakentamaan uudet pöntöt juurikin ylen "Miljoonna linnunpönttöä" -kampanjan ansiosta! :)

---

[1] "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatus juontaa juurensa staattisesta maailmankäsityksestä, joka puolestaan johtuu kyvyttömyydestä ymmärtää ihmismielen toimintaa järkitasolla sijaitsevien (siis ei-uskontoon perustuvien tieteellisten, siis sekä psykologisten että biologisten) selitysten avulla. Varsinkin pahan syntymekanismi ihmisaivoissa tulisi ymmärtää järki -tasolla sijaitsevien tieteellisten selitysmallien avulla, koska ilman tätä ymmärrystä tieteellisen ihmiskäsityksen omaavat ihmiset kuvittelevat virheellisesti olevansa itse hyviä!

"Ihminen on pohjimmiltaan paha" -harhaopin ja siihen liittyvän staattisen maailma -ja ihmiskäsitysten aiheuttamat kustannukset ovat suomessa vuositasolla kymmeniä miljardeja euroja vuodessa! Siksi jokaisen suomalaisen tulisi omalta osaltaan vastustaa ja taistella tämän harhaopin levittämistä vastaan siten, ettei samalla levitä vahingossa ja tietämättään "tieteeseen uskominen tekee ihmisen hyväksi" -harhaoppia.
4 kommenttia:

 1. Eläimillä ei ole vapaata tahtoa eikä kykyä omaantuntoon. Siksi niitä pääsääntöisesti pidetään täysin amoraalisina olentoina, eikä sitä, mitä eläimet jokapäiväisessä elämässään tekevät, pidetä pahuutena. Eläimet ovat syyntakeettomia.

  Ihmisellä sensijaan on vapaa tahto sekä omatunto ja siksi ihmisen toimiessa eläimen tavoin sitä nimitetään eläimellisyydeksi, jota pidetään pahuuden synonyyminä. Mutta ihminen on silti eläin, jolla on eläimen vietit, vaistot ja himot. Koska viettien, vaistojen ja himojen mukaan toimimista pidetään yleisesti pahuutena, siksi on perusteltua sanoa että ihminen on pohjimmiltaan paha.

  VastaaPoista
 2. RM: "Eläimillä ... pidetään täysin amoraalisina olentoina"

  En näe itse lainkaan tarpeelliseksi "amoral" sanan käyttöä, koska se sotkeutuu niin (liian!) helposti "immoral" -sanaan:

  "Amoral should not be confused with immoral, which refers to an agent doing or thinking something he or she knows or believes to be wrong."(https://en.wikipedia.org/wiki/Amorality, suomenkielistä wikipedian artikkelia ei vielä ole)

  Oravaa ei pidä todellisuutta mallinnettaessa sijoittaa lainkaan "hyvä(moraalinen) - paha(moraaliton)" -akselille, oikea sijoituspaikka on (Urpolta lainaamassani tekstissä lihavoitu) "samanlainen - erilainen" -akseli.

  RM: "... Eläimet ovat syyntakeettomia."

  Samaa mieltä. Orava on biorobotti, joka on ohjelmoitu syömään mm. linnunpoikasia. Kreationistit uskovat tunnetasolla, että Jumala on "näpytellyt oravan ohjaamisessa tarvittavan ohjelmakoodin". Evoluutioteoriaan uskovat eivät usko, vaan ymmärtävät järkitasolla, että luonnonvalinta suosii oravia, jotka rikastuttavat ruokavaliotaan eläinperäisellä proteiinilla (luonnossahan vallitsee lähes aina ankara proteiinipula).
  Oravien lisäksi luonnontieteellisestä näkökulmasta katsottuna biorobotteja ovat mm. skorpioni[1], käärme[2] ja rotta[3].

  VastaaPoista
 3. RM: "Ihmisellä sensijaan on vapaa tahto sekä omatunto ja siksi ihmisen toimiessa eläimen tavoin sitä nimitetään eläimellisyydeksi, jota pidetään pahuuden synonyyminä."

  Ihmisen eläimellisyyden erilaiset ilmenemismuodot voi ja kuuluukin sijoittaa "hyvä-paha" -akselille (janalle). Sellaiset ihmisen eläimellisyyden ilmenemismuodot, joista ei koidu todellista haittaa, vahinkoa tai kärsimystä muille ihmisille, muttei toisaalta myöskään mitään hyötyäkään, tulee sijoittaa "hyvä-paha" -akselin puoliväliin (yksiulotteisen koordinaatiston X -akselin origoon, tai "hyvä-paha" -janan keskipisteeseen). Ihmisen eläimellisyyden erilaiset ilmenemismuodot voivat ilmentyä:

  -1 Pahana eläimellisyytenä
  0 Neutraalina eläimellisyytenä
  +1 Hyvänä eläimellisyytenä

  Ihmisen eläimellisyys ei siis ole suora synonyymi pahuudelle, vaan jokainen eläimellisyyden erilainen ilmenemismuoto pitää erikseen tutkia, ajatella ja pohtia, jotta saisi selville, että aiheuttaako ko. eläimellisyyden ilmenemismuoto todellista kärsimystä muille ihmisille.

  RM: "... Mutta ihminen on silti eläin, jolla on eläimen vietit, vaistot ja himot. Koska viettien, vaistojen ja himojen mukaan toimimista pidetään yleisesti pahuutena, siksi on perusteltua sanoa että ihminen on pohjimmiltaan paha."

  Ei suinkaan, ihminen voi järkensä avulla pohtia etukäteen eläimellisten tekojensa seurauksia (älyllistäminen). Jos näyttää ilmeiseltä, että eläimellisen teon tekemisestä ei koidu mitään haittaa, vahinkoa tai kärsimystä muille ihmisille, niin silloin ihmisen järki voi antaa ihmiselle luvan eläimellisen teon tekemiseen. Käsittääkseni juuri tätä matemaatikko Blaise Pascal tarkoitti sanoessaan:

  "Ihminen on syntynyt nautintoon: hän tuntee sen, siitä ei tarvita muuta näyttöä. Hän seuraa siis järkeään antautuessaan nautinnolle."

  Eläimellisyyden tietty ilmenemismuoto ei siis ole aina pahan synonyymi, mikäli kyseinen eläimellisyyden ilmenemismuoto ei aiheuta todellista haittaa tai kärsimystä muille ihmisille.

  Ei ole mitään järkeä tuntea syyllisyyttä sellaisesta omasta eläimellisyyden ilmenemismuodosta, joka on haitaton ja harmiton kaikille ihmisille.

  Siksi ei myöskään pidä laittaa "=" -merkkiä "eläimellinen" -ja "paha" -sanojen väliin, nämä sanat eivät tosiaankaan ole toistensa synonyymejä.

  ---

  [1] Ruukinmatruuna toiseutti maahanmuuttajat pahoiksi käyttämällä skorpionia pahan symbolina.
  [2] Donald Trump toiseuttaa maahanmuuttajia pahoiksi käyttämällä käärmettä pahan symbolina.
  [3] Aadolf Hitler toiseutti juutalaisia pahoiksi käyttämällä rottia ("ungeziefer", tuholaisia) pahan symboleina.

  Ensiksi mainittu blogimaailman roolipelihahmo ja kaksi todellista henkilöä siis sijoittivat ensin em. eläimet hyvä-paha -akselin pahaan päähän, ja sen jälkeen he sijoittivat myös vihaamansa ihmiset hyvä-paha -akselin pahaan päähän. Vihaamiensa ihmisten pahuutta he siis todistelevat eläinten pahuuteen vetoamalla.

  VastaaPoista
 4. Ja Koraani toiseuttaa juutalaiset apinoiksi ja kristityt sioiksi. Mikä on pointtisi?

  Ruukinmatruuna itse ei ole toiseuttanut ketään - se on vastoin hänen uskontoaan. Ikivanhojen faabelien käyttäminen metaforana ihmisten pahuudesta ei ole toiseuttamista. Tuo skorpioni ja sammakko -faabeli tunnetaan ympäri maailmaa ja sen tarkoitus on opettaa, että pahat ihmiset a) eivät muuta tapojaan edes hengenhädässä ja b) eivät piittaa omasta hengestään vaan siitä, että heidän vihollisensa tuhoutuvat.

  Eläimellisyys - siis käyttäytyminen viettien, vaistojen ja himojen varassa - on lähes poikkeuksetta pahuutta. Ei ole olemassa "plusmerkkistä" eläimellisyyttä ja neutraaliakin on kovin vähän. Kaikki "hyvä" mikä ihmisessä on, johtuu siitä että ihmisellä on vapaa tahto ja että ihminen kykenee tukahduttamaan oman eläimellisyytensä, siis oman pahuutensa. Kaikki sivistys, kaikki onni ja kaikki hyvä maailmasta johtuu ihmisen kamppailusta omaa perimmäistä pahuuttaan vastaan.

  Onnistut mestarillisesti sulkemaan silmäsi kaikkialla ympärilläsi näkyvältä ihmisen pahuudelta. Kaikki ns. korkeauskonnot lähtevät siitä, että sille ihmisen pahuudelle yritetään tehdä jotain. On kuitenkin olemassa kaksi uskontoa, joissa inhimillinen pahuus nostetaan jalustalle. Toinen niistä on saatananpalvonta. Toisen nimen voit itse arvata.

  VastaaPoista