lauantai 21. toukokuuta 2016

Takkirauta R.I.P.

Takkirauta blogi lopetti ja katosi "yllättäen", ja hyvä niin [1].

Tapaus Ruukinmatruuna oli surullinen osoitus siitä, että kuinka vaikeaa vieraasta kulttuurista saapuneen maahanmuuttajan (tarkemmin sanottuna ilmeisesti toisen polven maahanmuuttajan) on sopeutua suomeen. Vaikka Ruukinmatruuna sopeutui päällisin puolin hyvin suomeen, onnistui hankkimaan hyvän ammatin, perheen, harrastuksia (purjeveneen, keskiajan elävöittämisen, larppaamisen, laskuvarjohyppäämisen), rahaa ja ystäviä, ei hän silti ilmeisesti koskaan pystynyt omaksumaan suomalaisten arvomaailmaa. Ruukinmatruuna säilytti judaismista periytyneen[2] jyrkän mustavalkoisen ajattelutapansa ilmeisesti loppuun saakka (tosin paria viimeistä blokausta en ehtinyt lukemaan, ennen kuin bloki katosi).

Erilaisuutensa vuoksi Ruukinmatruunan oli vaikeaa sopeutua koulumaailmaan. Hänellä oli ilmeisesti vain yksi ystävä peruskoulussa, ja kun hänet kiusattiin itsemurhaan, meni Ruukinmatruuna sisältä rikki, hänen sydämensä särkyi ja hän menetti uskonsa ihmisiin, eikä ilmeisesti enää koskaan toipunut siitä.
Ruukinmatruuna ei blogissaan maininnut, että oliko myös hengiltä kiusattu lapsi juutalaisen maahanmuuttajan jälkeläinen. Ruukinmatruuna kirjoitti itse kiusuaamistapauksesta näin:

"Tuo tapaus tappoi lopullisesti ruukinmatruunan uskon ihmisyyteen, eikä se ole siitä sen koommin herännyt. … Silti mitä siinä tilanteessa olisi voinut tehdä? Aikuiset eivät piittaa, ja jos lähtee puuttumaan poikien hevosenleikkeihin, siinä voi käydä itselle todella huonosti."

Ruukinmatruuna joutui itse oman opettajansa kiusaamaksi, koska ei hyväksynyt opettajansa kommunismia ihailevaa opetusta, jonka vuoksi hän joutui jopa jälki-istuntoon. "Aikuiset eivät piittaa" -lause ilmaisee hyvin  sekä Ruukinmatruunan, että yleensäkin kehitysmaan ihmisen arvomailman ja mielenlaadun omaavan ihmisen vaikeutta sopeutua Suomeen.

Ruukinmatruunan mielisanontoihin kuului "Veri on vettä sakeampaa" -sanonnan kehitysmaiden ihmisten mielenlaadulle ominainen virhetulkinta, jonka mukaan ihmisen kuuluu turvautua ensi sijaisesti omaan sukuunsa, eikä muihin, tuntemattomiin ihmisiin (yhteiskuntaan).

Kehitysmaiden ihmisten on pakko turvautua omaan sukuunsa, koska toimivaa valtiokoneistoa ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ilmeisesti myös Juutalaiset turvautuvat omaan sukuunsa (Ruukinmatruuna oli omien sanojensa mukaan hyvin sukurakas), jonka vuoksi "yhteiskuntaan ei voi luottaa" -arvomaailman omaavien ihmisten sopeutuminen ympäröivään kristilliset arvot omaavaan yhteiskuntaan on ilmeisen vaikeaa.

"Veri on vettä sakeampaa" on suomennos "Blood is thicker than water"-sanonnasta. Tämä on yleisesti väärinymmärretty sanonta, joka alunperin kuuluu "The blood of the covenant is thicker than the water of the womb", eli juurikin päin vastoin. Ennen aikaan ihmiset vannoivat "verivalan" kaikista tärkeimpien ja läheisimpien ystäviensä kanssa. Näin ollen sananlaskun "veri" tarkoittaa verivalan verta, joka on sakeampaa kuin "water of the womb" eli lapsivesi, eli sukulaisuus. Elikkä, jos ihan oikeen luetaan tätä sananlaskua, niin kyllä ne ystävät jotka valitset elämääsi, ovat tähellisempiä kuin sukulaiset.[3]   

Oikea, järkitason toimintatapa kiusaamistapauksessa on kertoa asiasta välittävälle aikuiselle. Ruukinmatruunan kokemassa koulukiusaamistapauksessa se oli ilmeisesti mahdotonta, koska hän ei tuntenut ketään välittävää aikuista koulumaailmassa.

Ruukinmatruunan oma voimattomuus pahan edessä on hyvä osoitus siitä, että oikea ja ennen kaikkea kestävä moraalinen toiminta ei voi sijaita tunnetasolla: Tunnetasolla (ja ilmeisesti myös järkitasolla) Ruukinmatruuna halusi kyllä auttaa ystäväänsä. Mutta koska tunne, tässä tapauksessa pelko ylikirjoittaa aina järjen [4], ei hän pystynyt auttamaan ystäväänsä, jonka seurauksena ystävä menehtyi.

Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei itse koskaan tajunnut toimineensa moraalittomasti, koska hän ei etsinyt sellaista aikuista, joka olisi puuttunut asiaan. Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei - kehitysmaan ihmisen mielenlaadun omaavana - yksinkertaisesti pystynyt luottamaan ja uskomaan siihen, että aikuisten joukosta löytyy joku, joka pystyy puuttumaan asiaan. Ja ehkä tuolloin - useita vuosikymmeniä sitten - kulttuurievoluutio oli vielä niin lapsenkengissään koulukiusaamiseen puuttumisen suhteen, ettei tuolloin kerta kaikkiaan ollut yleisesti tunnettuja, tiedostettuja ja tehokkaita toimintatapoja koulukiusaamisen lopettamiseen.

Läheisen ystävän ajautuminen kiusaamisen seurauksena itsemurhaan tuotti Ruukinmatruunalle sellaisen trauman, ja ihmisen pahuuden pelon, ettei hän ilmeisesti koskaan blogistin uran aikanana ehtinyt toipua siitä. Tai jos toipui, niin blogi päättyi sen vuoksi, että Ruukinmatruuna pääsi eroon ihmisten pahuuden pelkäämisestä.

Ruukinmatruunan pelkoa, siis pahan pelkoa ja erityisesti ihmisten pahuuden pelkoa, "Specific Phobia of Evil, SPOE" ei tietääkseni löydy vielä DSM-IV -ja ICD-10 tautiluokituksista. Syynä lienee se, että pahuuden pelko ei rajoita siitä kärsivien ihmisten elämää yhtä paljon kuin esim. oksentamisen pelko (emetofobia, SPOV, Specific Phobia Of Vomiting), josta sanotaan:

"Usein taustalla on pelko kontrollin menettämisestä, ikävät muistot lapsuuden mahataudeista tai muu traumaattinen kokemus. ...  joidenkin tilastojen mukaan se on jopa viidenneksi yleisin fobia ... Fobia on tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaoloon perustumaton pelko (kammo tai kauhu), jonka ahdistuneisuusoireita henkilö ei pysty hallitsemaan."(Wikipediasta saksittua)

Fobian syntymisen vättämättömänä ennakkoehtona ja edellytyksenä on se, että ihminen ei koe hallitsevansa itse omaa elämäänsä (ns. "External Locus of Control")[5]. Jos ihminen kokee hallitsevansa itse omaa elämäänsä ("Internal Locus of Control"), ei elämän "ihmisen päälle heittämät" hallitsemattomat tapahtumat pysty synnyttämään minkään lajin fobiota. "Internal Locus of Control" -mielenlaadun omaava ihminen pystyy toteamaan tämmöisistä oman elämänhallintansaulkopuolisista tapahtumista:

"This is not a mountain, this is a molehill!"(Rob Kelly)

Ruukinmatruunalle lapsuuden ystävän kiusaaminen hengiltä oli vuori, jonka yli hän ei koskaan pystynyt kiipeämään. Käsitykseni mukaan syynä oli se, että Ruukinmatruuna sijoitti tuon ikävän tapahtuman uskonnollisessa viitekehyksessä sijaitsevalle hyvä-paha -akselille, ja päätyi sen vuoksi kuvittelemaan, että moniin uskontoihin kuuluva "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -näkemys on samalla myös tieterellinen totuus.

Reality check: Todellisuudessa on olemassa vain ns. "luonnollista pahuutta". Niin sanottu "moraalinen paha" tai "inhimillinen paha" ovat ihmisen virheellisen todellisuustulkinnan tuottamia harhakuvitelmia [6] 

Koska Ruukinmatruunalla oli lapsena omassa todellisuustulkinnassaan käytössään vain judaismista periytynyt jyrkän mustavalkoinen hyvä-paha -akseli, oli hänen sen vuoksi pakko sijoittaa myös parhaan ystävänsä hengiltä kiusaamistapaus hyvä-paha -akselille. Tämän seurauksena Ruukinmatruuna vakaasti uskoi, että todellisuuden mallintaminen hyvä-paha -akselin olemassaolon avulla on sama asia kuin itse todellisuus.

Reality check: Todellisuus on olemassa atomi -ja molekyylitasolla, mutta todellisuuden malli on olemassa vain elektronitasolla ihmisen aivoissa (ihmisen muisti perustuu sähkövarauksien avulla muodostettaviin muistijälkiin). Todellisuustulkinta ja todellisuus ovat siis aina kaksi eri asiaa, myös silloin kun todellisuustulkinta ja todellisuus ovat keskenään yhteensopivia.

Erään näkemäni määritelmän mukaan sivistymätön ihminen ei osaa erottaa mielipidettä ja tosiasiaa toisistaan, vaan luulee mielipidettä tosiasiaksi. Omien sanojensa mukaan Ruukinmatruuna ei ollut sivistynyt, vaan "amisgimma". Ruukinmatruuna teki ajattelussaan ns. reifikaatiovirheen, siis luuli mielikuvaa hyvä-paha -akselista todellisuudeksi:

"Esineellistäminen eli reifikaatio on argumentaatiovirhe, joka merkitsee abstraktion kuten esimerkiksi mallin, metaforan tai vertauksen kohtelemista todellisuutena."(https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineellist%C3%A4minen)

Ruukinmatruuna ei osannut selittää lapsuudenystävänsä kuolemaan johtanutta tapahtumaa millään muulla tavalla, kuin judaisimista peräisin olevalla hyvä-paha -jaottelulla. Kiusaamiseen löytyy kuitenkin myös luonnontieteellinen selitys: Apinatutkijat olivat pitkään ihmetelleet, miksi simpanssiyhteisöistä ei koskaan löydy vammaisia apinoita. Kunnes sitten lopulta havaittiin tapaus, jossa erilainen apina hylättiin laumasta. Laumaeläimenä apina on täysin avuton yksinään, ja kuolee nopeasti viidakossa, jos joutuu laumansa hylkäämäksi. Samasta syystä johtuen marsuja on otettava kerralla vähintäänkin kaksi lemmikiksi, ja kanoja vähintäänkin kolme. Erilaisen yhteisön jäsenen laumasta häätämiseen johtava kiusaaminen on siis eläinperäistä käyttäytymistä, siis ns. luonnollista pahaa. Kun yksilö kokee olevansa täysin yksin ja laumansa hylkäämä, hän voi päätyä itsemurhaan. Ja juuri näin Ruukinmatruunan ystävälle kävi.

Samoin on myös kaikken muun ns. "moraalisen pahan" kanssa: Uskonnon avulla todellisuutta hahmottava ihminen selittää ihmisen pahuutta moraalisena pahana, vaikka todellisuudessa kyse on ns. luonnollisesta pahasta. Ihmisellä ja eläimellä on yhteistä tunne-elämä. Tarkemmin sanottuna halu ja pelko -tunteet esiintyvä kaikilla maapallon ihmisillä, kuin myös kaikilla nisäkkäillä (ihminen on nisäkäs).

Ihmisellä on halujen ja pelkojen lisäksi olemassa myös järki. Mutta koska Couen laki määrää, että halut ja pelot ylikirjoittavat ihmisen järjen, niin tästä tietysti seuraa, että ihminen tekee (pääsääntöisesti) pahaa silloin kun hänen toiminnan pohjimmaisina syinä ovat omat henkilökohtaiset halut ja pelot (subjektiivinen ajattelu), siis ns. tunnetason ajattelu. Ja juuri tähän, siis subjektiiviseen minälähtöiseen ajatteluun Ruukinmatruuna kompastui, kun hän kehotti Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen bloginsa lukijoita suhtautumaan oletusarvoisesti kaikkiin maahanmuuttajiin terroristeina!

Ruukinmatruuna kuvitteli länsimaiden olevan matalan intensiteetin sodassa islamilaisen maailman kanssa. Ruukinmatruuna kehotti blogissaan varustautumaan lukijoitaan aseelliseen taisteluun maahanmuuttajia vastaan!

Mutta oman minälähtöisen, pelkolähtöisen,  siis subjektiivisen todellisuuskäsityksensä vuoksi Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään ilmeistä tosiasiaa, siis sitä, että hän itse oli sodanlietsoja (warmongering), joka toimi ja taisteli ISIS -terroristijärjestön riveissä. Ruukinmatruunan maahanmuuttajia skorpioneiksi toiseuttava (otherization) toiminta oli samanlaista kuin Trumpin, joka toiseuttaa maahanmuuttajat käärmeiksi, ja Hitlerin, joka toiseutti juutalaisia rotiksi. Juutalaistaustainen Soros sanoo siksi Trumpista:

“By fear-mongering, he and [Ted] Cruz [ja Ruukinmatruuna!] are doing the work of Isis,” Soros said.
“They want people to turn against the Muslim community and make the Muslim community think there is no alternative to terrorism. It turns the Muslim community into a breeding ground for Isis.”
Trump caused controversy when he said there should be “a complete and total ban” on Muslims entering the US.
Trump’s words brought a strong response from Soros, who said it was “harmful” when people did things out of fear."(https://www.theguardian.com/business/2016/jan/21/george-soros-donald-trump-doing-work-isis)

Myös Ben Zyskowich (juutalainen hänkin) on todennut eräässä youtube BenTV videossaan, että "Se nyt vaan on yksinkertaisesti tyhmää" suhtautua ja kohdella pakolaisia terroristeina.

Pahan vastustaminen pahalla on juutalaiselle kulttuurille ominainen piirre. Siksi Israelin ja arabimaiden välille ei saada koskaan rauhaa, taistelu jatkuu loputtomiin (tai ainakin niin kauan kuin ortodoksijuutalaiset pitävät valtaa israelissa).

Yrittäessään korvata suomalaista moraalia hyvin mustavalkoisella judaismin suvaitsemattomalla ja anteeksiantamattomalla moraalilla, Ruukinmatruuna toimi suomalaisten moraalin mädättäjänä. Kristinuskoon liittyvän moraalin opettamisessa on nähty suomessa hirveän paljon vaivaa ja käytetty paljon veronmaksajien rahaa. Ruukinmatruuna yritti mädättää tämän kristillisen moraalin ja tuoda tilalle hyvin ahdasmieliset hyvä-paha -käsityksensä. Vieraan kulttuurin edustajana Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään olevansa itse suomalaisen moraalin mädättäjä.

Pahan vastustaminen hyvällä on puolestaan (vain?) kristinuskon mukana kulkevaan moraaliin liittyvä käsitys (uskonto on moraalin kantamisväline), ja oli ortodoksijudaismin hyvä-paha -käsityksen sisäistäneelle Ruukinmatruunalle siksi täysin vieras ja halveksittava. Ruukinmatruuna ei koskaan sopeutunut suomalaiseen kristillisen kulttuuriin ja moraaliikäsityksiin, vaan säilytti vahvan "pahaan on vastattava pahalla" -taistelunhalunsa "pahaa" vastaan loppuun saakka.

Onko sitten takkirauta -blogin loppuminen hyvä vai huono asia ?

Se riippuu ihan lopettamisen aiheuttaneesta syystä. Jos Ruukinmatruuna lopetti ja hävitti bloginsa siksi, että tajusi olevansa väärässä - siis tajusi olevansa pahisten puolella, niin silloin blogin lopettaminen ja hävittäminen oli oikein hyvä asia.

Jos taas blogin lopettamisen syy oli se, että Ruukinmatruuna ryhtyi organisoimaan aseellista iskua tai terroritekoa turvapaikanhakijoita vastaan, niin siinä tapauksessa blogin lopettaminen (aikapulan vuoksi ja sanoista tekoihin siirtymisen vuoksi) oli erittäin huono asia.

Toivotan takkirauta -blogia pitäneelle ihmiselle oikein mukavaa ja antoisaa loppuelämää, toivottavasti se sujuu jatkossa ilman synkkää ja ahdistavaa "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatusta.

Valitettavasti ihminen ei muutu hyväksi sillä, että hän hylkää hyvän ja pahan käsitteet todellisuuden hahmottamisessa [7]. Taipumus eläimelliseen käyttäytymiseen säilyy edelleen vahvana siitä huolimatta, ja Couen laki pitää edelleenkin paikkansa. No tästä aiheesta bloggaan ehkä joskus toiste...

---

[1] Minä kuuluin lähes alusta saakka niihin, jotka toivoivat blogin lopettavan, tai ainakin muuttavan sisältöään enemmän järjen kanssa yhteensopivaksi. Aloitin blogin kommentoimisen syksyllä 2012, luultavasti olin lukenut blogia jo paljon aikaisemmin ennen ensimmäisen kommentin jättämistä.
Aluksi olin innostunut blogin sisällöstä, mutta pikku hiljaa aloin tajuamaan, että blogin kirjoittajassa on jotakin pahasti pielessä, jonka hän myönsi lopulta itsekin: "Ruukinmatruuna on sisältä rikki."

[2] Ruukinmatruuna blogasi hiukan ennen lopettamistaan eutanasiasta, jonka yhteydessä hän totesi, että Ruukinmatruuna on syytetty mustavalkoisesta ajattelusta hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä. Siinä yhteydessä hän myönsi, että hänen kaksijakoinen ajattelunsa hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä on periytynyt judaismista. Todellisuuden hahmottaminen hyvä-paha -akselin avulla oli suorastaan pakkomielle (obsession) Ruukinmatruunalle, koska hänen oli suorastaan pakko sijoittaa kaikki mahdolliset tapahtumat hyvä-paha -akselille:

“The Christian obsession with good and evil comes from Zoroastrian and Essenic dualism and this Zoroastrian/Essenic dualism is an oversimplification of things happening in the surrounding world.
The dualism of good and evil is an anachronism that emerges from Abrahamic tradition and every time someone mentions these two concepts, they are invoking tradition.”
(http://www.interfaith.org/forum/human-nature-inherently-good-or-14382-3.html)

[3] Googlen löydös

[4] Couen laki: “Kun järkitasolla sijaitseva tahto (will) ja kuvittelu (imagination) ovat keskenään ristiriidassa, kuvittelu voittaa aina”

“‘Coué's Law, or more fully, Coué's Law of reverse effort, is one of the most significant psychological discoveries EVER, but also, strangely, one of the least well-known.

Coué's Law states that ‘When imagination and the (consciuous) will are in conflict, the imagination invariably gains the day’. (Brooks 1922)” (Rob Kelly 2013)

[5] Syy -> seuraus -suhteista:

Internal Locus of Control -> älyllinen rehellisyys ja kyky johtaa itse omaa elämäänsä

External Locus of Control -> älyllinen epärehellisyys (itsepetos) ja kyvyttömyys ratkoa oman elämän ongelmia -> syntyy tarve löytää auktoriteetti ja johtaja paikkaamaan omia puutteita.

ELOC -tapauksessa kyse on eräänlaisesta työnjaosta, tarvitaan (vahva) ulkoinen  johtaja paikkaamaan sitä puutetta, minkä oman itsensä johtamiskyvyn  heikkous aiheuttaa. "Ulkoinen johtaja" voi olla myös ulkoinen, opittu aate, johon tukeudutaan, Ruukinmatruunan tapauksessa tämä tukeutumisaate oli: "Ihminen on pohjimmiltaan paha"

[6] "Filosofiassa paha jaetaan luonnolliseen ja moraaliseen. Luonnollinen paha seuraa esimerkiksi luonnonkatastrofeista kuten maanjäristykset, tulvat jne., kun taas moraalinen paha seuraa ihmisen tahallisesta toiminnasta. Jälkimmäistä tutkii etiikka.
Joidenkin filosofien, kuten Augustinuksen (354-430) mukaan paha maailmassa on vain harhaa. Sokrateen mukaan kukaan ihminen ei valitse pahaa tarkoituksella, ja siksi paha seuraa tietämättömyydestä [sekä Couen laista!]."(http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:paha)

Thorstein Veblenin "Joutilas luokka" -nimisessä kirjassa selitetään kuinka ihmisen monimutkainen ja hienostunut käyttäytymien on (tavattoman usein ja enimmäkseen) eläimellisten motiivien ohjaamaa. Simpanssiurokset kilpailevat koko ajan päästäkseen johtamaan laumaansa, sieltä periytyy ihmisten eläimellinen taipumus (luonnollinen paha) kilvoitella valta-asemaan pääsystä:

Omistusoikeuden perimmäinen vaikutin on kilvoittelu. – – – Rikkauden omistaminen tuottaa kunniaa; kyseessä on kateutta herättävä vertailutilanne. ... Omaisuutta on oltava, jotta pääsee yhteisössä johonkin asemaan,” ... vaurauden tuoma valta on yksi vaikuttimista."
 (http://www.marikoistinen.fi/kuka/veblen-joutilas-luokka-tiivistelma/)


[7] 22.05.2016: Bloggerin välimuisti näytti vielä  Ruukinmatruunan toiseksi viimeiseksi jääneen blokauksen, vaikka itse blogi oli jo kadonnut, joten lisäsin tämän välimuistista otetun lainauksen tähän blogiini jälkikäteen:

Päivän julma tosiasia

Ironmistress blogissa Takkirauta - 2 päivää sitten
Kun hyvä ja paha häivytetään käsitteinä, ts. niiden välille asetetaan *moraalinen ekvivalenssi* ja ne nähdään pelkkinä mielipidekysymyksinä tai harmaasävyinä, seuraus on väistämättä hyvyyden halveksunta ja pahuuden vähättely sekä sairas itseruoskinta ja itseinho. Pääsääntöisesti tämä käsitteiden häivyttäminen on älykkäiden ihmisten synti, ja johtuu ylpeydestä ja älyllisestä ylemmyydentunnosta, "moraalisäteilystä", ja houkutuksesta nostaa itse itsensä moraalikäsitteiden tuolle puolen."

Ruukinmatruunan fiksaatio (pakkomielteisyys, "obsessive thinking style") hyvä-paha -ajatteluun oli siis niin vahva, että hän ei kerta kaikkiaan kyennyt lainkaan näkemään vaihtoehtoa, jossa inhimillinen paha, siis pahuus sellaisena kuin uskonto sen näkee, korvataan "eläimellisellä pahalla", siis ihmisen evoluutiosta johtuvalla taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti, vaikka eläimellinen käyttäytyminen olisi moraalisessa ristiriidassa järkitasolla sijaitsevan moraalin kanssa.

Inhimillisen pahan käsitteen korvaaminen ihmisen taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti (ex. uskonnollinen paha) *EI ASETA moraalista ekvivalenssia*  eläimellisen käyttäytymisen ja järki -ja viisaustason käyttäytymisen (Jumalan tahdon , siis omantunnon äänen mukaisen käyttäytymisen, siis ei-eläimellisen käyttäytymisen) välille!
Tätä Ruukinmatruuna ei ilmeisesti koskaan tajunnut. Tai jos tajusi, niin silloin hän lakkasi olemasta Ruukinmatruuna, ja lopetti bloginsa.

10 kommenttia:

 1. Ystävällinen ehdotukseni on, että voisit pitää taukoa älyllisen akrobatian viljelyssä. Sinulla on kirjoutuksissasi hiukan samaa ahdistavaa rytmiä ja runsaita neuvoja kuin oli Ruukinmatruunallakin. Hänet voisit nyt jättää omiin oloihinsa, emme tiedä hänestä juuri mitään, eikä hän apua ainakaan näistä riveistä taida saada. Näinä kauneina kevätkesän päivinä voisi puutarhan hoito tai joku vastaava olla paikallaan, sinullekin. 'Obsessive thinking' liiallisena voi olla kahlitseva vaihtoehto, siispä kesää! ;-))

  VastaaPoista
 2. HH: "... 'Obsessive thinking' liiallisena voi olla kahlitseva vaihtoehto, siispä kesää! ;-)) "

  Oikeassa olet, Hannu! Myös minulla on taipumus pakkomielteiseen ajatteluun! RM:n "Kakkakepponen" -otsikoituun blokikirjoitukseen nimimerkki "Tiedemies" kommentoi:

  "Oikea reaktio on kääntää sivua, jos ei huvita."

  "Tiedemies" oli oikeassa, RM ei kyennyt oikeaan reaktioon, kun hän luki aikuisten naisten tahallaan housuun paskantamisesta. Mutta myöskään minä en kyennyt oikeaan reaktioon, kun luin Tiedemiehen kommentin!

  Oikean reaktion sijaan jäin (Ruukinmatruunan tavoin) itse jumiin vuosikausiksi pakkomielteisesti miettimään vastausta kysymykseen: "Miksi Ruukinmatruuna ei kyennyt oikeaan reaktioon ?"

  En pystynyt millään keksimään itseäni tyydyttävää vastausta em. kysymykseen, kysymys piinasi mieltäni vähän väliä, mutta kysymys jäi silti vuosikausien ajan avoimeksi. Kunnes vihdoin sattuma puuttui peliin: Lähipiirissä sattuneen fobia tapauksen vuoksi luin erään Rob Kellyn kirjoittaman kirjan - ja bingo - vastaus löytyi kirjasta! :)

  Lyhyesti, yhdellä sanalla sanottuna, oikea vastaus on: "Hypervigilance"

  Ylitarkkaavainen ihminen ei osaa jättää huomiotta merkityksettömiä asioita, vaan antaa merkityksiä myös sellaisille asioille, joilla ei ole oikeasti merkitystä! Ylitarkkaavaisuuden vastakohta on stoalaisuus, jossa tietoisesti vältetään antamasta merkityksiä merkityksettömille asiolle. Rob Kelly viittasi kirjassaan James Stockdaleen, jonka wikipedia -artikkelin lopusta löytyy linkki hänenen kirjoittamaansa pdf -kirjaan, jossa James Stockdale sanoo: "I'm a stoich philosopher."
  James Stockdale ei antanut merkityksiä merkityksettömille asioille, hän oli tässä suhteessa RM:n täydellinen vastakohta!

  Ruukinmatruunan mielisanontoihin kuului: "Ruukinmatruuna tuntee ihmisluonnon!".
  Ruukinmatruuna kysyi erään väittelymme yhteydessä minulta:

  "Mitä me oikeastaan tiedämme ihmismielestä ?"

  En koskaan ehtinyt vastata tuohon RM:n kysymykseen näin: "Jotkut tuntee ihmismielen toiminnan, jotkut ei. Jotta voisi ymmärtää ihmisluontoa, pitää ensin ymmärtää ihmismielen toiminta. Rob Kelly tuntee Ruukinmatruunan mielenlaadun paremmin kuin Ruukinmatruna itse!"

  Rob Kellyllä on nimittäin 25v kokemus foobikoiden mielenlaadusta. Kaikkien foobikoiden mielenlaatu on pohjimmiltaan sama, kaiki fobiat aiheutuvat virheellisestä järki -tasolla tapahtuvasta ajattelusta.

  Järki -tason ajattelutavat ovat ikäänkuin ohjelmointikielen funktioita: Jos funktiossa on bugi, niin kaikki (tai vain tietty osa) funktion palauttamista paluuarvoista on virheellisiä. Ruukinmatruunan tapauksessa kaikki ihmisen pahuuteen liittyvä ajattelu oli (tieteellisessä mielessä) virheellistä.
  Myös niillä ihmisillä, jotka eivät ole foobikoita, on omassa järki-tason ajattelussaan käytössä "bugisia funktioita" . He eivät vain tiedä, eivätkä huomaa sitä. Siksi oikea (rakentava) suhtautumistapa asiaan on:

  "Me kaikki ihmiset olemme enemmän tai vähemmän foobikoita!"

  Ruukinmatruuna vastusti maahanmuuttoa tunnetason perusteilla (pelko). Oikea tapa vastustaa maahanmuuttoa on käyttää järkitason perusteita, koska tällöin ei tule vahingossa "taistelleeksi" ISIS:iksen riveissä (kuten Bush teki hyökätessään Irakiin).

  VastaaPoista
 3. Enemmän kuin arvelut ruukinmatruunan persoonasta ja motiiveista tällaiset pohdiskelut kertovat kyllä enemmän kirjoittajasta itsestään.

  Muutama oikaisu:

  1) Ruukinmatruuna ei ole toisen polven maahanmuuttaja, vaan neljännen.
  2) Peruskoulu on lasten keskitysleiri. Siellä pätevät vankiloiden ja keskitysleirien ihmissuhteet.
  3) Lasten ja nuorten maailma on anarkia. Aikuiset ovat hyödyttömiä.
  4) Suurin osa kouluterrorista tapahtuu silloin, kun aikuisen silmä ei näe.
  5) Itsemurhaan kiusattu poika ei ollut ruukinmatruunan paras kaveri, vaan ainoastaan luokkatoveri.
  6) Aikuisille kanteleminen on parhaimmillaan hyödytöntä ja pahimmillaan johtaa kostotoimenpiteitiin.
  7) Ainoa instanssi, johon voit tositilanteessa luottaa, on verisukulaisesi.
  8) "Veri on vettä sakeampaa" -sananlasku tunnetaan Saksasta 1100-luvulta juuri tässä muodossa, eli että sukulaisuussuhteet painavat vaa'assa aina enemmän kuin ystävyys tai auktoriteetti.
  9) Yhteiskuntaan ei voi luottaa Suomessa yhtään sen enempää kuin kehitysmaissakaan. Me X-sukupolven lapset olemme saaneet oppia sen katkerimman kautta. Yhteiskunta on parhaimmillaan yhdentekevä asia ja pahimmillaan silkka vihollinen.
  10) Itsemurhaan johtanut terrorisoiminen ei ole ihmisen virheellisen todellisuustulkinnan tuottama harhakuvitelmia.
  11) Sillä, onko pahuus laadultaan luonnollista vaiko moraalista, ei ole tosiasiallista merkitystä.
  12) Pahuutta voi vastustaa ainoastaan väkivallalla. Tämä on historian kokemuksen opetus. Pahaa ei voi vastustaa hyvällä.
  13) Juutalaiset ovat menestyksellisesti vastustaneet islamia väkivaltaisesti, kristityt alistuvat islamin edessä ja joko kääntyvät itse islamiin tai ryhtyvät dhimmeiksi.
  14) Me emme tule olemaan tulevaisuudessa uunittajia. Me tulemme olemaan tulevaisuudessa uunitettavia.

  VastaaPoista
 4. http://www.zerohedge.com/news/2016-05-28/sweden-islam-compatible-democracy

  VastaaPoista
 5. Kiitos oikaisuista, RM.

  "1) Ruukinmatruuna ei ole toisen polven maahanmuuttaja, vaan neljännen."

  Pointtini ei ollut siinä, että monennenko polven maahanmuuttaja olet (myös itse olen maahanmuuttajataustainen), vaan siinä, että ajatusmaailmasi edustaa (suomalaiseen maallistuneeseen kristilliseen kulttuuriin nähden) vierasta kulttuuria: Hyvin jyrkkää kaksijakoista ajattelua kaikessa sellaisessa, joka liittyy hyvään ja pahaan.

  Jos eläisimme Israelissa, niin olisit voinut kirjoittaa blogiasi alusta alkaen omalla nimelläsi ja kuvallasi varustettuna, eikö niin ?
  Koska elämme suomessa, niin jouduit turvautumaan anonymiteettiin, koska blogisi arvomaailma ei edusta keskimääräistä suomalaisen arvomaailmaa, eikä niin ? Se arvomaailma, mikä on hyväksyttyä ja valtavirtaa Israelissa, ei ole sitä enää suomessa (ei edusta suomalaisuuden valtavirtaa).

  Sekä ns. suvaitsevaisto, että nuivat lienevät kuitenkin yksimielisiä siitä, että blogisi rikastutti suomalaista kulttuuria: Suvaitsevaiston mielestä huonolla tavalla, nuivien mielestä hyvällä tavalla. Suvaitsevaiston mielestä blogisi on sontatunkio, nuivien mielestä aarreaitta.

  Itselleni maahanmuuttoasiat ovat epäkiinnostavia, jonka vuoksi blogisi oli ja on edelleenkin merkityksetön minulle kaikessa sellaisessa, joka liittyy maahanmuuttoon. Näen blogisi sontatunkiona sen vuoksi, että siellä levitetään haitallista harhaoppia, siis virheellistä ihmiskäsitystä ihmisten pohjimmaisesta pahuudesta.

  Jos uskoo, että ihminen on pohjimmiltaan paha, niin silloin uskoo myös, että on olemassa jokin tieteelle tuntematon välittäjäaine "sielueetteri", joka kuljettaa hyvyyttä jostain ihmisen ulkopuolelta ihmiseen, jonka vuoksi hyvyys on ylipäätään mahdollista! Ja tätä tieteelle tuntemamatonta välittäjäainetta käytetään myös toisen suuntaiseen liikennöintiin silloin kun ihminen kuolee. Ja juuri näin Ruukinmatruuna tekee: Hän uskoo ihmisen pysyvään ja pohjimmaiseen pahuuteen, josta seuraa välttämättömyys uskoa "sielueetterin" olemassaoloon.

  Sielueetterin olemassaoloon uskominen on haitallista siksi, että usko (mihin tahansa asiaan) sijaitsee ihmisen minätasolla, siis siellä, missä myös tunteet (halu ja pelko, siis ihmisen eläimellisyys) sijaitsevat.
  Uskomisen vuoksi ihminen menettää kykynsä järkitasolla tapahtuvaan tieteelliseen (objektiiviseen) ajatteluun, jolloin jäljelle jää vain minälähtöinen (subjektiivinen) ajattelu, siis mielipiteet.
  Sen vuoksi mielipiteet ja tosiasiat menevät iloisesti sekaisin, ja juuri niin on Ruukinmatruunalle käynyt, ja juuri niin käy myös kaikille niille, jotka sortuvat älylliseen epärehellisyyteen ja itsepetokseen: Tosiasiat ja mielipiteet menevät sekaisin, eikä ihminen enää sen jälkeen pysty erottamaan mielipiteitään tosiasioista, josta seuraa se kaaos, jossa nykyisin elämme.

  Mielipiteet ovat kiroukseksi, koska ne erottavat ihmiset toisistaan. Tosiasiat ja niiden myöntäminen ovat hyväksi, koska se yhdistää ihmiset toisiinsa:

  "Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen"(Paasikivi)

  VastaaPoista
 6. (Lisäys: "Sontatunkio" on minulle sanana neutraali, koska puutarhaharrastukseni vuoksi pöyhin mielelläni sontatunkiota, eikä se ole minulle lainkaan vastenmielistä puuhaa! Toinen harrastukseni (siis eräs lukemattomista kiinnostuksen kohteistani) on moraaliin liittyvien asioiden pohdiskelu, ja tähän harrastukseen Ruukinmatruunan "sontatunkio" tarjoaa oivalliset mahdollisuudet.)

  VastaaPoista
 7. Pointtini ei ollut siinä, että monennenko polven maahanmuuttaja olet (myös itse olen maahanmuuttajataustainen), vaan siinä, että ajatusmaailmasi edustaa (suomalaiseen maallistuneeseen kristilliseen kulttuuriin nähden) vierasta kulttuuria: Hyvin jyrkkää kaksijakoista ajattelua kaikessa sellaisessa, joka liittyy hyvään ja pahaan.

  Kun hyvän ja pahan ero häivytetään, vajoamme relativismin hyllyvään suohon, josta on vain kukonaskel nihilismiin.

  Jos eläisimme Israelissa, niin olisit voinut kirjoittaa blogiasi alusta alkaen omalla nimelläsi ja kuvallasi varustettuna, eikö niin ?

  Ei.

  Koska elämme suomessa, niin jouduit turvautumaan anonymiteettiin, koska blogisi arvomaailma ei edusta keskimääräistä suomalaisen arvomaailmaa, eikä niin ?

  Takkirauta ei edustanut suvaitsevaiston eikä kulttuurimarxismin arvomaailmaa. Suomessa kristinusko ja sen arvomaailma on käytännössä kuollut.

  Sekä ns. suvaitsevaisto, että nuivat lienevät kuitenkin yksimielisiä siitä, että blogisi rikastutti suomalaista kulttuuria: Suvaitsevaiston mielestä huonolla tavalla, nuivien mielestä hyvällä tavalla. Suvaitsevaiston mielestä blogisi on sontatunkio, nuivien mielestä aarreaitta.

  Sonta on lannoite. Sen pahempi suvakeille.

  Itselleni maahanmuuttoasiat ovat epäkiinnostavia, jonka vuoksi blogisi oli ja on edelleenkin merkityksetön minulle kaikessa sellaisessa, joka liittyy maahanmuuttoon.

  Maahanmuutto ei ollut Takkiraudan ykkösprioriteetti eikä edes tärkeimmästä päästä. Suomalaiset vain pakkaavat olemaan aivan uskomattoman hyväuskoisia ja sinisilmäisiä mitä tulee reaalipolitiikkaan ja haittamaahanmuuttoon.

  Näen blogisi sontatunkiona sen vuoksi, että siellä levitetään haitallista harhaoppia, siis virheellistä ihmiskäsitystä ihmisten pohjimmaisesta pahuudesta.

  Ihmisen pohjimmainen pahuus on ollut kristinuskon kanonisoitu kanta jo pelagiolaisriidasta alkaen, siis vuodesta 419 ja Karthagon kirkolliskokouksesta. Kristinusko opettaa, että jokainen ihminen on oletusarvoisesti Helvetin ansainnut ja joutuu Helvettiin, ellei ota Jeesuksen sovitustyötä vastaan. Se, onko tämä sovitustyön vastaanottaminen mahdollista ihmisen omasta valinnasta vai onko se tulosta jostain suuresta kosmisesta arpajaisista, riippuu kirkkokunnasta. Katolisten mukaan ihminen voi itse valita ottaako hän vastaan Jeesuksen sovitustyön vaiko ei, kalvinistien mukaan se ei ole mahdollista vaan he uskovat kaksinkertaiseen predestinaatioon. Luterilaiset ovat lähempänä kalvinismia tässä suhteessa.

  Jos uskoo, että ihminen on pohjimmiltaan paha, niin silloin uskoo myös, että on olemassa jokin tieteelle tuntematon välittäjäaine "sielueetteri", joka kuljettaa hyvyyttä jostain ihmisen ulkopuolelta ihmiseen, jonka vuoksi hyvyys on ylipäätään mahdollista!

  Ei usko. Hyvyys on toimimista vastoin omaa biologista luontoa. Kaikki hyvä mikä ihmisessä on, on sitä että kykenemme vapaan tahtomme vuoksi toimimaan vastoin ohjelmointiamme pahuuteen.

  Uskomisen vuoksi ihminen menettää kykynsä järkitasolla tapahtuvaan tieteelliseen (objektiiviseen) ajatteluun, jolloin jäljelle jää vain minälähtöinen (subjektiivinen) ajattelu, siis mielipiteet.

  Neuvostoliitossa yritettiin järkitasoista, tieteellistä, maailmankatsomusta ja objektiivista ajattelua sosialismin ja materialismin pohjalta. Ei toiminut.

  Ihminen ei ole järkiolento. Ihminen on irrationaalinen tunneolento jota ei ohjaa järki, vaan tunteet, vietit ja vaistot. Ja aina kun suuret tunteet puhuvat, järjen hiljainen ääni vaikenee.

  Sen vuoksi mielipiteet ja tosiasiat menevät iloisesti sekaisin,

  Ruukinmatruuna perustaa mielipiteensä tosiasioihin. Mukaanlukien mielipiteensä eri uskonnoista sekä ihmisestä ja ihmisyydestä.

  VastaaPoista
 8. Im: "9) Yhteiskuntaan ei voi luottaa Suomessa yhtään sen enempää kuin kehitysmaissakaan. Me X-sukupolven lapset olemme saaneet oppia sen katkerimman kautta. Yhteiskunta on parhaimmillaan yhdentekevä asia ja pahimmillaan silkka vihollinen."

  Todellisuuden mallintaminen X-sukupolven avulla (siis X-sukupolven pitäminen joko subjektina tai objektina), ja viholliskuvien luominen X-sukupolven ja muiden välille on samankaltaista virheellistä kaksijakoista ja mustavalkoista ajattelua, kuin yhteiskunnallisen luokan pitämistä subjektina, ja siitä johtuva viholliskuvien rakentaminen "luokka" -subjektin ja muiden välille:

  "... vasemmistossa rakennetaan vahvoja viholliskuvia, eikä haluta keskustella eri mieltä olevien kanssa ... johtuu marxilaisesta perinnöstä, jossa yhteiskunnan subjekti on luokka, ei yksilö."(http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001194252.html)

  Reality check: "Siirtyminen demokratiasta meritokratiaan synnyttää halun populistiseen vallankumoukseen"(http://nahistuvasohvaperuna.blogspot.fi/2016_07_01_archive.html)

  VastaaPoista
 9. Edellisessä kommentissa virheellinen linkki, tässä toimiva: https://nahistuvasohvaperuna.blogspot.fi/2016/07/siirtyminen-demokratiasta.html

  VastaaPoista
 10. Todellisuuden mallintaminen X-sukupolven avulla (siis X-sukupolven pitäminen joko subjektina tai objektina), ja viholliskuvien luominen X-sukupolven ja muiden välille on samankaltaista virheellistä kaksijakoista ja mustavalkoista ajattelua, kuin yhteiskunnallisen luokan pitämistä subjektina, ja siitä johtuva viholliskuvien rakentaminen "luokka" -subjektin ja muiden välille:

  Sukupolvikokemus on voimakkaampi kuin luokkakokemus. Saman sukupolven jäsenillä on samat kokemukset, samanlainen historia, samanlaiset assosiaatiot ja samanlainen kulttuuri-identiteetti. Tämä kohortinsisäinen identifikaatio on paljon vahvempi kuin yhteiskuntaluokkaidentifikaatio. Asiaa on todella tutkittu: http://www.mv.helsinki.fi/home/jproos/Karistokirja.htm.

  Ihmisryhmät voivat olla subjekteja ja objekteja siinä missä yksilötkin. Tämän kiistäminen on virhe - yhteisöjen dissaaminen on oikeistolaisten helmasynti: sanoihan Margaret Thatcher "There is no society, only individuals" ja kokemus on osoittanut hänen olleen tuhoisalla tavalla väärässä. Siksi on perusteltua puhua sukupolvesta, kuten ruukinmatruunan tapauksessa X-sukupolvesta, subjektina ja/tai objektina.

  VastaaPoista