sunnuntai 24. heinäkuuta 2016

Siirtyminen demokratiasta meritokratiaan synnyttää halun populistiseen vallankumoukseen

Tyhmyri kirjoittaa blogissaan:

"Mutta jos taloudessa menee perseesti, niin vaarallinen ja autoritaarinen populismi on luonnonlaki [Populistit] ... saavat käyttövoimansa siitä, että suuri osa ihmisiä kokee oman taloutensa huonontuneen. Usein tuo näkemys on jopa oikea."(https://tyhmyri.wordpress.com/2016/07/17/populismin-juuret-ja-syyt)

Tyhmyri [tai kuka tahansa lukija!], pystytkö todistamaan tuon (sinänsä oikean) näkemyksesi jonkin kaavion tai grafiikan avulla ?

Tässä Forbesin jutussa "Tyhmyrin" näkemystä havainnollistetaan (velkaantumattomuuteen ja köyhtymättömyyteen) perustuvan ostovoiman kasvun pysähtymisen avulla:

"The Populist Revolt Against 'Davos Man' ... trade deals that have kept U.S. household disposable income relatively stagnant

... voters in the U.S. and E.U. have had nearly 8 years of more of the same."(http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/07/20/the-populist-revolt-against-davos-man/)

Työelämän huonontumisesta:
"... nearly the entire increase in employment (94.6%) since 2010 has been in the gig economy!"(https://mishtalk.com/2016/03/28/gig-economy-take-ii-entire-increase-in-employment-since-2010-is-in-gigs/)


Alhaisista lainakoroista, "disposable income" jämähtämisestä paikoilleen ja "gig jobsien" yleistymisestä johtuen "keskimääräisen kansalaisen" asunnon omaksi hankkimiseen kulunut aika on ehkä jo tuplaantunut ?

Pelkästään gig jobseista toimeentulon saavan asunnon 100% omaksi hankkimiseen kuluva aika saattaa olla jo niin pitkä, ettei siihen riitä elinikä! Tällöin voi siis tehdä koko elämänsä ahkerasti töitä, mutta tienata elämänsä aikana niin vähän, ettei saa hankittua (nollakorkojen vuoksi nopeasti kalliiksi muuttunutta) omistusasuntoa!

Jos hyvän tai normaalin talouskasvun aikana asunnon saa maksettua 100% omaan omistukseen esim. 10v. aikana, niin vähäisen talouskasvun aikana, siis nollakorkojen aikana aikaa saattaakin kulua esim. 20v ?

Näillä keksityillä luvuilla muutos normaalikoroista nollakorkoihin tarkoittaa sitä, että ihmisten asuntovelkaorjuudessa viettämän ajan määrä tuplaantuu, vaikka (talouden kokonaiskuvaa ymmärtämättömät) ihmiset samanaikaisesti iloitsevat alhaisista asuntolainojen koroista!

Jos tämän ihmisten velkaorjuudessa viettämän ajan määrän muutoksen pystyisi havainnollistamaan todellisista luvuista laaditun kuvaajan avulla, niin uskon että tämän yhden kuvaajan avulla pystyisi selittämään populistien nosuun yksiselitteisen selkeästi ja ymärrettävästi.

Pitkäaikainen perinteinen orjuus, ja sen nykyaikainen ilmenemismuoto, siis lähes nollakorkoisten lainojen tuottama pitkäaikainen velkaorjuus tekee ihmiset vihaisiksi ja tuottavat vallankumouksen halun, siis demokraattisissa yhteiskunnissa protestiäänestämisen halun (populistien äänestämisen halun).

Tiivistettynä, populisimin nousu johtuu seuraavista talouden ilmiöistä:

  • Nollakorkopolitiikka
  • Edellisestä seuraava gig jobsien yleistyminen
  • Edellisestä seuraava asunnon omaksihankkimiskyvyn romahtaminen

Mistä nollakorkopolitiikkaa johtuu ? Lyhyesti: "Save banks, not people" -politiikan noudattamisesta finanssikriisin ratkaisussa.

"Save people not banks!" luki OWS:n mielenosoituksessa erään mielenosoittajan banderollissa. Pankkien päästäminen konkurssiin olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että valtiot olisivat "varastaneet" pankkiosakkeiden omistajien omaisuuden pankkiosakesijoitusten arvon osalta. Käytännössä siis kaupankäynti pörsseisä pankkiosakkeilla olisi loppunut, ja pankkien konkurssien jälkeisenä päivänä pankkitoiminta olisi jatkunut normaaliin tapaan valtio-omisteisten konkurssipesien lukuun.

Islanti valitsi "Save people, not banks" -vaihtoehdon:

Vuonna 2008 islantilaispoliitikot päättivät olla tukematta pankkeja. ... Tämän vuoden budjetista sosiaali- ja terveysministeriölle on varattu 43 prosenttia.
Islannin päätös on saanut kehuja muun muassa Kansainväliseltä valuuttarahastolta ja monilta ekonomisteilta, kuten Nobel-palkitulta Paul Krugmanilta. Islanti on vetänyt myös hyvin erilaista linjaa kuin muu euroalue, joka on laajoin operaatioihin pitänyt pankkejaan pystyssä.”
(http://www.arvopaperi.fi/uutiset/suomen-tyottomyys-7-9-islannissa-kaksikin-prosenttia-on-jo-paljon-6127743)

Otsikkovalinnan selitys:

Demokratiassa ne, joiden tuottavuus ei riitä omin avuin pärjäämiseen, saavat tulontasausta itseään tuottavimmilta kansalaisilta joko suoran verotuksen tai piiloverotuksen ansiosta. Tarkoitan piiloverotuksella valtion oman valuutan (sovereign currency) devalvoimista, jonka avulla ja ansiosta valtio voi varastaa osaavien ihmisten kansainvälisessä valuutassa mitattua ostovoimaa ja palauttaa tätä varastettua ostovoimaa takaisin niille valtion kansalaisille, joiden tuottavuus ei riitä omin avuin selviytymiseen.

Meritokratiassa valta on eniten tuottavilla (kyvykkäimmillä) ihmisillä, ja he eivät luonnollisestikaan halua (vaikka ovatkin pohjimmiltaan hyviä [1]), että valtio ryöstää heidän työnsä hedelmiä (joko suoran verotuksen tai piiloverotuksen avulla) vähemmän tuottaville kansalaisille annettavaksi.
 
Nyt työelämässä olevat suomalaiset eivät siis halua, että heidän palkkansa ulkomaan valuutassa mitattua ostovoimaa leikataan ~30% ulkoisen devalvaation avulla, jolloin ostovoiman leikkaus olisi käytettävissä (viennin rähjähdysmäisen kasvun) ansiosta nykyisten työttömien työllistämiseen.

Reality check: Viime kädessä ja loppupeleissä kansakuntien varallisuus syntyy kumminkin työnteosta (Adam Smith), eikä vuosikymmeniä kestävästä työttömyysdevalvaatiosta [2], joka nostaa populistit valtaan ennen kuin työttömyysdevalvaation "hyvät hedelmät" ehtivät kypsyä.

Meritokratia syntyy globalisation myötä, siis silloin kun valtioiden talous muutetaan suljetusta avoimeksi, ts. poistetaan työvoiman, tavaroiden ja valuutan liikkumisen rajoitukset. Ne, jotka häviävät tai kokevat itse häviävänsä tässä systeemissä, protestoivat äänestämällä populisteja.

- - -

1. Pahuus syntyy siitä, että todellisuutta mallinnetaan virheellisesti. Ihminen voi olla menestynyt, ts. pärjää meritokratiassa jollain tietyllä elämän osa-alueella (esim. Trump kiinteistöbisneksessä), vaikkei ymmärrä talouden, politiikan ja sosiaalipoltiikan välisistä syy-seuraus -kytköksistä sen enempää kuin sika raamatusta. Virheellinen todellisuuden mallintaminen on kuitenkin hankittu ominaisuus, jonka vuoksi siitä ei voi tehdä johtopäätöstä, että virheellisesti todellisuutta mallintavat ihmiset olisivat pohjimmiltaan pahoja.

2. Heikkojen ammattiliittojen maissa työttömyysdevalvaatio (sisäinen devalvaatio) ilmenee gig jobsien lisääntymisenä. Sekä vahvojen että heikkojen ammattiliittojen maissa kuitenkin pätee "Kun valuutta ei jousta, ihmiset joustavat" -sääntö.

maanantai 11. heinäkuuta 2016

Ihmisen minän rakenteen mallintaminen olio-ohjelmoinnin avulla

Im: "Suurten tunteiden puhuessa järjen hiljainen ääni vaikenee."
Niin, sitä sanotaan couen laiksi:

"Tunteen ja järjen ollessa ristiriidassa tunteet ylikirjoittavat (*) järjen."

Im: "Ja ihminen kuitenkin on tunneolento, ei järkiolento."

Ruukinmatruunan ajattelu edustaa todellisuuden mallintamista liiallisen yliyksinkertaistamisen avulla, jota myös mustavalkoiseksi (kaksijakoiseksi) ajatteluksi kutsutaan:

1. Musta:        Ihminen on tunneolento
2. Valkoinen:  Ihminen on järkiolento

Reality check
: Ihminen on järkiolento (ainut nisäkäs maapallolla, jolla on järki). Ja lisäksi ihmiselle on evoluution kautta periytynyt taipumus käyttäytyä eläimellisesti silloin kun tunne ylikirjoittaa järjen (ts. silloin kun Couen laki toteutuu). Toisin sanoen, ihminen käytännössä horjahtaa järkiolennosta tunneolennoksi aina kun ihmisen minä niin haluaa.

Ihmisen mieli (minä) on siis prosessi, jossa (couen lain ollessa kyseessä) tunne -ja järkiprosessi kamppailevat, ja tunneprosessi voittaa, jonka seurauksena ihmisen käyttäytymienen on tunnepohjaista (käyttäytymisen motiivit sijaitsevat "minä" -tasolla).

Ihmisen minä sijaitsee tunnetasolla, siis sillä samalla tasolla missä myös eläinten "ajattelu" sijaitsee. Samalla tunnetasolla sijaitsee (tieteellisen ihmiskäsityksen mukaan) myös ihmisen "pahuus".

Hyvyys puolestaan sijaitsee järkitasolla, jossa sijaitsee myös sanoista koostuvien ajatusrakennelmien avulla (parhaassa tapauksessa) oikein mallinnettu todellisuus.

Jos järkitasolla sijaitsevissa ajatusrakennelmissa on virhe (bugi), niin silloin järkitason ajattelu voi johtaa myös pahuuteen, mutta se johtuu vain järkitason ajattelussa olevasta virheestä eikä siis siitä, että pahuus sijaitsisi järkitasolla! Tiede (ilmeiset tosiasiat) eivät ole hyviä eivätkä pahoja, ne vaan ovat. Tiede ei siis sijaitse hyvä-paha -akselilla, eikä sitä pidä yrittää sinne tunkea.

*) Ylikirjoittaminen on ohjelmoinnissa käytetty termi. Esim. mvc -mallin mukaisessa java -ohjelmoinnissa "@overwrite" -annotaation avulla kerrotaan, että kyseisellä annotaatiolla merkityn (itse kirjoitetun)  metodin avulla ylikirjoitetaan periytetyssä luokassa sijaitsevan samannimisen metodin valmis ja oletusarvoinen toiminnallisuus.

Itse kirjoitettu ja "@overwrite" -annotaatiolla varustettu metodi siis mahdollistaa oletusarvoisesta toiminnallisuudesta poikkeamisen. Siis ko. metodin räätälöinnin juuri omaan tarpeeseen sopivaksi.

Ihmisen tapauksessa Coun laki mallinnetaan java luokkien avulla näin:

import geenit.*;
public class Tunteet implements SimpanssinGeenit{

   public boolean ajattele(TodellisuusmalliVO tmvo){
      // Tunnetason minälähtöinen (subjektiivinen) ajattelu tapahtuu
      // tässä metodissa. Siis esim. ihmisen minän halujen ja pelkojen ohjaama "sanaton ajattelu".
      // Tähän metodiin ei tarvitse kirjoittaa itse mitään toiminnallisuutta, koska tarvittava
      // toiminnallisuus on geneettisesti periytynyttä, siis tämä metodi on aivoilla varustettujen
      // elävien olentojen sovellusarkkitehtuuriin kuuluva valmiskomponentti.
      ...
   }
}


- - - /* Tässä luokassa saa käyttää vain todellisuuden kanssa yhteensopivia luokkia, siksi vain  tiede -pakettirakenteen alta löytyvät luokat ovat sallittuja:
*/
import tiede.*;
public class Järki extends Tunteet implements IhmisenAinutlaatuisetGeenit{


// Oletusarvoisesti ja pohjimmiltaan (siis ihmisyksilön synnyttyä) hänen muistinsa on tyhjä ja
// hänen sanavarastonsa koko on nolla, jonka vuoksi sanojen käyttämiseen perustuva "Järki" -tason
// -ajattelu ei ole vielä mahdollista. Siksi oletusarvoisesti (siis lähtötilanteessa) tabulaRasa
// -muuttuja täytyy alustaa arvoon true:
boolean tabulaRasa = true;

// "Tietoisuus" -luokan konstruktori luo "Järki" -olion kutsumalla tätä konstruktoria:
public Järki(float ikäVuosina ){
    // Käsitteellinen (sanavaraston käyttöön perustuva) ajattelu on mahdollista vasta minätietoisuuden
    // synnyn jälkeen, siis noin 18kk iästä alkaen:
    if( ikäVuosina > 1.5){
        tabulaRasa = false;
    }
}

   @overwrite
   public boolean ajattele(TodellisuusmalliVO tmvo){

      boolean paluuarvo = false;

      if( tabulaRasa == true ){
          // Ennen minätietoisuuden syntymistä vain "Tunteet" -tasolla tapahtuva ajattelu on mahdollista:
          return super.ajattele();
      }

      // Järkitason ajattelu, siis tieteellinen (objektiivinen) ajattelu tapahtuu tässä metodissa.
      // TODO: Kirjoita tähän metodiin toiminnallisuus, jonka avulla pystyt ylikirjoittamaan
      // tunnetasolla tapahtuvan oletusarvoisen (eläimellisen) ajattelun [2]. Aikaa tämän metodin kirjoittamiseen
      // on koko elämä!  :)  
[3]      
    ...
      // Oletusarvoisesti järki antaa luvan tunnetasolla tapahtuvaan ajatteluun, siksi tunnetason ajattele -metodin kutsuminen ei ole oletusarvoisesti if -ehdon sisällä:
      paluuarvo = super.ajattele();

      // Oletusarvoisesti järkitasolta palautetaan se sama. mitä tunnetason ajattelu palauttaa, ja luullaan paluuarvoa järkitason ajatteluksi (järjen ääneksi), vaikka paluuarvo on oletusarvoisesti ja tosiasiallisesti peräisin tunnetasolla sijaitsevasta ajattele() -metodista:
      return paluuarvo;
   }
}

Edellä olevan luokkamallinnuksen perusteella on ilmeistä, että ennen sanojen oppimista ihminen (lapsi)  käyttää vain "Tunteet" -luokassa sijaitsevaa "ajattele" -metodia omassa ajattelussaan (ihminen on tällöin ns. "tabula rasa" [1]).

Kielen oppimisen myötä ihmiselle tarjoutuu mahdollisuus mallintaa todellisuutta järkitasolla sijaitsevan "ajattele" -metodin avulla. Normaalilla impulssikontrollilla varustetun ihmisen ajatteluthread käy ensin ( @overwrite -annotaatiota seuraten) pyörähtämässä järkitasolla sijaitsevassa "ajattele" -metodissa.
Mikäli järkitasolla sijaitseva "ajattele" -metodi tulkitsee parametrinä annetun todellisuumallin (tmvo) datasisällön sellaiseksi, että tunnetason toiminnasta ei ole kenellekään mitään haittaa, voidaan kutsua Tunne -luokassa oleva saman nimistä metodia:

super.ajattele(tmvo);

Näinollen, järkitason ajattelu ei sulje pois sitä, etteikö ihminen voisi ajatella myös tunnetasolla! 

Ruukinmatruuna on siis väärässä, kun hän opettaa bloginsa lukijoille, että stoalaisuus tekee ihmisestä robotin. Reality check: Oikein ymmärrettynä stoalaisuus tekee ihmisestä harkitsevasti tunteellisen.

Jos taas ihmisen impulssikontrolli on heikentynyt, ajatteluthread ei käy lainkaan järkitasolla sijaitsevassa "ajattele" -metodissa, vaan siirtyy suoraan tunnetasolla sijaitsevaan "ajattele" -metodiin.

Alkoholi heikentää ihmisen impulssikontrollia, ts. poistaa "@overwrite" -annotaation "Järki" -tasolla sijaitsevast "ajattele" -metodista.

Tämän vuoksi suomen vankilat ovat täynnä vankeja, jotka ovat tehneet rikoksensa kännipäissään. Tyypillinen henkirikos on sellainen, jossa suuttumuksen puuskassa ("Tunne" -tason "ajattele" -metodissa) humalainen mies tappaa parhaan kaverinsa, ja katuu tekoaan ollessaan selvinpäin.

Ruukinmatruna tulkitsee tämmöiset tapaukset ihmisen pahuudesta johtuvaksi (sjoittaa ihmisen hyvä-paha -akselille).

Minä tulkitsen ko. tapaukset todisteeksi ihmisen eläimellisestä alkuperästä. Sijoitan ko. ihmiset samalle akselille missä eläimet sijaitsevat, ts. ymmärrän ja tulkitsen nämä tapaukset biologian, enkä uskonnon näkökulmasta käsin.


-------


1.  "When a man is born, the Stoics say, he has the commanding part of his soul like a sheet of paper ready for writing upon." (https://en.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa)

2. "Yksi keskeisiä kehitykseen liittyviä vaiheita on itsekontrollin syntyminen ja siihen liittyvän välittömän tyydytyksen siirtäminen. Tällainen kyky osoittaa, että lapselle on kehittynyt jokin sellainen rakenne tai prosessi, jota voidaan nimittää minäksi. Yksi minän tärkeimmistä ominaisuuksista, kyky kontrolloida omaa toimintaa, kehittyy jo varhain ja sen pysyvyys on suuri. Impulsiivisilla lapsilla on suuria vaikeuksia koulussa ja muissakin kestävyyttä vaativissa asioissa. Levottomien, impulsiivisten lasten itsehillintää ja itsekontrollia voidaan tukea kahdella tavalla. He tarvitsevat turvallisen ympäristön ja ohjausta välittömien tarpeiden tyydytyksen siirtämisessä. Pitkäjänteisyys on ominaisuus, joka kehittyy harjoittelemalla."()http://www.utaj.fi/koulu/psykologia/sangin_opet/johdant.html

3. "By the time an average toddler reaches 18 months they will discover themselves and recognize their own reflection in the mirror. By the age of 24 months the toddler will observe and relate their own actions to those actions of other people and the surrounding environment"(https://en.wikipedia.org/wiki/Self-awareness#Infancy_and_early_childhood) 

Edellisen lainauksen perusteella korjaan tässä alkuperäisen lauseeni muotoon:

"Aikaa tämän metodin kirjoittamiseen on koko elämä, alkaen "tabula rasa" -vaiheen päättymisestä noin 18kk iästä aina tajunnnan sammumiseen saakka.