lauantai 28. toukokuuta 2016

Onko linnunpoikaset syövä orava paha ?

Lintuharrastaja ja pönttömestari, liki 3000 linnunpönttöä rakentanut Urpo Koponen:

"Lentoaukon suojia Urpo ei pönttöihin suosittele. “Ihmisillä on tapana jaotella eläimiä hyviin ja pahoihin, mutta eihän luonnossa ole kuin erilaisia eläimiä. Tikat kuuluvat luontoon siinä missä muutkin linnut. Ihmisten pitäisi ymmärtää luonnon kokonaisuutta ja hyväksyä se, että tikat ja oravat käyvät välillä rosvoamassa pöntöillä. Mielestäni tikan ja oravan tekemät reiän laajennukset ovat vain kosmeettinen haitta”, Urpo miettii."(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/08/koristele-ponttosi-rauhassa-linnuille-kelpaa-pontto-kuin-pontto)
 
Urpon haastattelussa debunkataan (eläinten pahuuden lisäksi) myös yleinen harhaoppi siitä, että linnunpönttöjen rakentamisessa tulisi käyttää mieluiten höyläämätöntä lautaa:

“Pikkulintujen pöntössä seinien sileys ei ole ongelma. Kaikkien pikkulintujen, kuten kirjosiepon, tiaisten ja leppälinnun poikaset poistuvat pesästä vasta kun osaavat lentää. Seinän ei siis tarvitse olla höyläämätöntä puuta."

Poikkeuksen em. pikkulintuja koskevaan yleiseen sääntöön muodostavat:

"... käenpiika ja tervapääsky. Niiden poikaset eivät lennä ulos pöntöstä, joten ne tarvitsevat etuseinään karhennuksen. “Olen itse tehnyt sirkkelillä etuseinään muutaman millin syvyisiä uria, ne toimivat hyvin portaina poikasille.”

Koska käenpiika ja tervapääsky pesivät 46mm lentoaukolla varustettuun pönttöön (http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml), ei näin ollen laudan karheusvaatimus koske lainkaan pienireikäisten 28-32mm pönttöjen rakennusohjeita!

"Linnunpöntöissä on käytettävä mieluiten höyläämätöntä lautaa" -ajatus on siis todellisuudessa samankaltainen ihmisten tietämättömyydestä ja ymmärtämättömyydestä kumpuava haitallinen myytti, kuin "skorpioni on paha", "käärme on paha" ja "ihminen on pohjimmiltaan paha"[1].

"Ylen ei tulisi levittää karhean laudan harhaoppia!

.... On tärkeää taistella "karhean laudan harhaoppia" vastaan, koska tämän haitallisen harhaopin vuoksi vain höylätyn laudan omistajat jättävät linnunpönttönsä rakentamatta, joka puolestaan heikentää kolopesijöiden pesintätulosta!
Siksi "Laudan ei tarvitse olla karheaa!" -korjaus tulisi tehdä lihavoidulla ja punaisella fontilla!"(http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/29/nain-teet-patevan-talkooponton-helposti)


Rekisteröin YLEn sivulla yhteensä 10 pesimiskelpoista linnunpönttöä, joista neljä oli uusia. Innostuin rakentamaan uudet pöntöt juurikin ylen "Miljoonna linnunpönttöä" -kampanjan ansiosta! :)

---

[1] "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatus juontaa juurensa staattisesta maailmankäsityksestä, joka puolestaan johtuu kyvyttömyydestä ymmärtää ihmismielen toimintaa järkitasolla sijaitsevien (siis ei-uskontoon perustuvien tieteellisten, siis sekä psykologisten että biologisten) selitysten avulla. Varsinkin pahan syntymekanismi ihmisaivoissa tulisi ymmärtää järki -tasolla sijaitsevien tieteellisten selitysmallien avulla, koska ilman tätä ymmärrystä tieteellisen ihmiskäsityksen omaavat ihmiset kuvittelevat virheellisesti olevansa itse hyviä!

"Ihminen on pohjimmiltaan paha" -harhaopin ja siihen liittyvän staattisen maailma -ja ihmiskäsitysten aiheuttamat kustannukset ovat suomessa vuositasolla kymmeniä miljardeja euroja vuodessa! Siksi jokaisen suomalaisen tulisi omalta osaltaan vastustaa ja taistella tämän harhaopin levittämistä vastaan siten, ettei samalla levitä vahingossa ja tietämättään "tieteeseen uskominen tekee ihmisen hyväksi" -harhaoppia.
keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Pihalla kuin lintulauta

"Veijo, sinä olet pihalla kuin lintulauta!", sanoi Ruukinmatruuna äskettäin, kun olin taas tapani mukaan väitellyt hänen kanssaan "Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha ?" -aiheesta.

Ruukinmatruuna perusteli näkemystään sillä, että hänen mielestään elämänkokemukseni oli puutteellinen, siis  RM:n mielestä en ollut elämässäni joutunut sellaisiin vaikeuksiin ja kohdannut sellaisia pahoja ihmisiä, jotka olisivat opettaneet minulle yksinkertaisen tosiasian: "Ihminen on pohjimmiltaan paha!".

Täsmälleen samaa perustelua RM käytti silloin, kun hän debunkkasi Jouko Riton ihmiskuvan:

"Muutama vuosi sitten seitsenkymppisiään viettänyt Rita ... sanoo, että hän ei ole koskaan tavannut muita kuin mukavia ihmisiä."(http://www.kaupunkiuutiset.com/uutiset/272966-jouko-ritan-vauhti-ei-hyydy)

"Taidekauppiaat pääsääntöisesti edustavat yhteiskunnan yläkerroksia, ja yhteiskunnan yläkerroksissa eletään aika suojattua elämää. Siellä ei joudu kohtaamaan ihmisen pahuutta koko alastomuudessaan. Milloinka sinä tai Jouko Rita olette saaneet viimeksi potkun sukuelimillenne? "(Ruukinmatruuna "Kyy povella" -keskustelun kommentiosiosa)

Ruukinmatruunan näkemyksen mukaan ihminen ei voi tietää totuutta sellaisesta aiheesta, jota hän ei ole itse henkilökohtaisesti omassa  elämässään kokenut!

Ruukinmatruunan mukaan "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ihmiskäsitys syntyy silloin, kun ihminen joutuu omassa henkilökohtaisessa elämässään tekemisiin pahuuden kanssa. Ruukinmatruunan mukaan oikea vastaus "Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha ?" -kysymykseen tulee siis automaattisesti kytkykauppana silloin kun ihminen joutuu kohtaamaan henkilökohtaisesti omassa elämässään muiden ihmisten pahuuden.

Jos Ruukinmatruuna on oikeassa, niin siinä tapauksessa Esko Oksasen kuuluisi syyllistää ihmisen pahuutta omista kärsimyksistään (siis pahuuden kokemuksistaan). Näin ei kuitenkaan ole, Esko Oksanen syyllistää omista kärsimyksistään yhteiskunnan holhoamista, siis huonosti toimivaa yhteiskuntakoneistoa!

Mutta oikeasti, Esko Oksanen on yksittäistapaus, siksi "Esko Oksasen elämänkokemuksiin vetoaminen" olisi joka tapauksessa "yksittäistapauksesta yleistäminen" -virhe:

"Usein hätäinen yleistys tehdään sellaisten tilastotietojen perusteella, joiden otos ei ole tarpeeksi suuri."(https://fi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4t%C3%A4inen_yleistys)

Ruukinmatruuna teki "Itsestä yleistäminen" -argumentaatiovirheen, kun hän yleisti oman elämänkokemuksensa tuottaman oman mielipiteensä (subjektiivinen mielipide) ihmisen pahuudesta yleiseksi totuudeksi (objektiiviseksi mielipiteeksi).

Minun mielipiteeni "Ihminen on pohjimmiltaan hyvä" perustuu omaan järkeeni. Järkeni sanoo niin. En siis usko, että "Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, mutta eläimellinen", vaan tiedän sen! Usko sijaitsee tunnetasolla, tieto sijaitsee järkitasolla. Ruukinmatruuna ei tajunnut tätä, kun hän kommentoi (suorittamani buddhalaisuuden debunkkauksen yhteydessä) näkemystäni ihmisen pohjimmaisesta hyvyydestä:

"Meillä kullakin on oma uskomme."

lauantai 21. toukokuuta 2016

Takkirauta R.I.P.

Takkirauta blogi lopetti ja katosi "yllättäen", ja hyvä niin [1].

Tapaus Ruukinmatruuna oli surullinen osoitus siitä, että kuinka vaikeaa vieraasta kulttuurista saapuneen maahanmuuttajan (tarkemmin sanottuna ilmeisesti toisen polven maahanmuuttajan) on sopeutua suomeen. Vaikka Ruukinmatruuna sopeutui päällisin puolin hyvin suomeen, onnistui hankkimaan hyvän ammatin, perheen, harrastuksia (purjeveneen, keskiajan elävöittämisen, larppaamisen, laskuvarjohyppäämisen), rahaa ja ystäviä, ei hän silti ilmeisesti koskaan pystynyt omaksumaan suomalaisten arvomaailmaa. Ruukinmatruuna säilytti judaismista periytyneen[2] jyrkän mustavalkoisen ajattelutapansa ilmeisesti loppuun saakka (tosin paria viimeistä blokausta en ehtinyt lukemaan, ennen kuin bloki katosi).

Erilaisuutensa vuoksi Ruukinmatruunan oli vaikeaa sopeutua koulumaailmaan. Hänellä oli ilmeisesti vain yksi ystävä peruskoulussa, ja kun hänet kiusattiin itsemurhaan, meni Ruukinmatruuna sisältä rikki, hänen sydämensä särkyi ja hän menetti uskonsa ihmisiin, eikä ilmeisesti enää koskaan toipunut siitä.
Ruukinmatruuna ei blogissaan maininnut, että oliko myös hengiltä kiusattu lapsi juutalaisen maahanmuuttajan jälkeläinen. Ruukinmatruuna kirjoitti itse kiusuaamistapauksesta näin:

"Tuo tapaus tappoi lopullisesti ruukinmatruunan uskon ihmisyyteen, eikä se ole siitä sen koommin herännyt. … Silti mitä siinä tilanteessa olisi voinut tehdä? Aikuiset eivät piittaa, ja jos lähtee puuttumaan poikien hevosenleikkeihin, siinä voi käydä itselle todella huonosti."

Ruukinmatruuna joutui itse oman opettajansa kiusaamaksi, koska ei hyväksynyt opettajansa kommunismia ihailevaa opetusta, jonka vuoksi hän joutui jopa jälki-istuntoon. "Aikuiset eivät piittaa" -lause ilmaisee hyvin  sekä Ruukinmatruunan, että yleensäkin kehitysmaan ihmisen arvomailman ja mielenlaadun omaavan ihmisen vaikeutta sopeutua Suomeen.

Ruukinmatruunan mielisanontoihin kuului "Veri on vettä sakeampaa" -sanonnan kehitysmaiden ihmisten mielenlaadulle ominainen virhetulkinta, jonka mukaan ihmisen kuuluu turvautua ensi sijaisesti omaan sukuunsa, eikä muihin, tuntemattomiin ihmisiin (yhteiskuntaan).

Kehitysmaiden ihmisten on pakko turvautua omaan sukuunsa, koska toimivaa valtiokoneistoa ei yksinkertaisesti ole olemassa. Ilmeisesti myös Juutalaiset turvautuvat omaan sukuunsa (Ruukinmatruuna oli omien sanojensa mukaan hyvin sukurakas), jonka vuoksi "yhteiskuntaan ei voi luottaa" -arvomaailman omaavien ihmisten sopeutuminen ympäröivään kristilliset arvot omaavaan yhteiskuntaan on ilmeisen vaikeaa.

"Veri on vettä sakeampaa" on suomennos "Blood is thicker than water"-sanonnasta. Tämä on yleisesti väärinymmärretty sanonta, joka alunperin kuuluu "The blood of the covenant is thicker than the water of the womb", eli juurikin päin vastoin. Ennen aikaan ihmiset vannoivat "verivalan" kaikista tärkeimpien ja läheisimpien ystäviensä kanssa. Näin ollen sananlaskun "veri" tarkoittaa verivalan verta, joka on sakeampaa kuin "water of the womb" eli lapsivesi, eli sukulaisuus. Elikkä, jos ihan oikeen luetaan tätä sananlaskua, niin kyllä ne ystävät jotka valitset elämääsi, ovat tähellisempiä kuin sukulaiset.[3]   

Oikea, järkitason toimintatapa kiusaamistapauksessa on kertoa asiasta välittävälle aikuiselle. Ruukinmatruunan kokemassa koulukiusaamistapauksessa se oli ilmeisesti mahdotonta, koska hän ei tuntenut ketään välittävää aikuista koulumaailmassa.

Ruukinmatruunan oma voimattomuus pahan edessä on hyvä osoitus siitä, että oikea ja ennen kaikkea kestävä moraalinen toiminta ei voi sijaita tunnetasolla: Tunnetasolla (ja ilmeisesti myös järkitasolla) Ruukinmatruuna halusi kyllä auttaa ystäväänsä. Mutta koska tunne, tässä tapauksessa pelko ylikirjoittaa aina järjen [4], ei hän pystynyt auttamaan ystäväänsä, jonka seurauksena ystävä menehtyi.

Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei itse koskaan tajunnut toimineensa moraalittomasti, koska hän ei etsinyt sellaista aikuista, joka olisi puuttunut asiaan. Ilmeisesti Ruukinmatruuna ei - kehitysmaan ihmisen mielenlaadun omaavana - yksinkertaisesti pystynyt luottamaan ja uskomaan siihen, että aikuisten joukosta löytyy joku, joka pystyy puuttumaan asiaan. Ja ehkä tuolloin - useita vuosikymmeniä sitten - kulttuurievoluutio oli vielä niin lapsenkengissään koulukiusaamiseen puuttumisen suhteen, ettei tuolloin kerta kaikkiaan ollut yleisesti tunnettuja, tiedostettuja ja tehokkaita toimintatapoja koulukiusaamisen lopettamiseen.

Läheisen ystävän ajautuminen kiusaamisen seurauksena itsemurhaan tuotti Ruukinmatruunalle sellaisen trauman, ja ihmisen pahuuden pelon, ettei hän ilmeisesti koskaan blogistin uran aikanana ehtinyt toipua siitä. Tai jos toipui, niin blogi päättyi sen vuoksi, että Ruukinmatruuna pääsi eroon ihmisten pahuuden pelkäämisestä.

Ruukinmatruunan pelkoa, siis pahan pelkoa ja erityisesti ihmisten pahuuden pelkoa, "Specific Phobia of Evil, SPOE" ei tietääkseni löydy vielä DSM-IV -ja ICD-10 tautiluokituksista. Syynä lienee se, että pahuuden pelko ei rajoita siitä kärsivien ihmisten elämää yhtä paljon kuin esim. oksentamisen pelko (emetofobia, SPOV, Specific Phobia Of Vomiting), josta sanotaan:

"Usein taustalla on pelko kontrollin menettämisestä, ikävät muistot lapsuuden mahataudeista tai muu traumaattinen kokemus. ...  joidenkin tilastojen mukaan se on jopa viidenneksi yleisin fobia ... Fobia on tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin liittyvä todellisen uhkan olemassaoloon perustumaton pelko (kammo tai kauhu), jonka ahdistuneisuusoireita henkilö ei pysty hallitsemaan."(Wikipediasta saksittua)

Fobian syntymisen vättämättömänä ennakkoehtona ja edellytyksenä on se, että ihminen ei koe hallitsevansa itse omaa elämäänsä (ns. "External Locus of Control")[5]. Jos ihminen kokee hallitsevansa itse omaa elämäänsä ("Internal Locus of Control"), ei elämän "ihmisen päälle heittämät" hallitsemattomat tapahtumat pysty synnyttämään minkään lajin fobiota. "Internal Locus of Control" -mielenlaadun omaava ihminen pystyy toteamaan tämmöisistä oman elämänhallintansaulkopuolisista tapahtumista:

"This is not a mountain, this is a molehill!"(Rob Kelly)

Ruukinmatruunalle lapsuuden ystävän kiusaaminen hengiltä oli vuori, jonka yli hän ei koskaan pystynyt kiipeämään. Käsitykseni mukaan syynä oli se, että Ruukinmatruuna sijoitti tuon ikävän tapahtuman uskonnollisessa viitekehyksessä sijaitsevalle hyvä-paha -akselille, ja päätyi sen vuoksi kuvittelemaan, että moniin uskontoihin kuuluva "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -näkemys on samalla myös tieterellinen totuus.

Reality check: Todellisuudessa on olemassa vain ns. "luonnollista pahuutta". Niin sanottu "moraalinen paha" tai "inhimillinen paha" ovat ihmisen virheellisen todellisuustulkinnan tuottamia harhakuvitelmia [6] 

Koska Ruukinmatruunalla oli lapsena omassa todellisuustulkinnassaan käytössään vain judaismista periytynyt jyrkän mustavalkoinen hyvä-paha -akseli, oli hänen sen vuoksi pakko sijoittaa myös parhaan ystävänsä hengiltä kiusaamistapaus hyvä-paha -akselille. Tämän seurauksena Ruukinmatruuna vakaasti uskoi, että todellisuuden mallintaminen hyvä-paha -akselin olemassaolon avulla on sama asia kuin itse todellisuus.

Reality check: Todellisuus on olemassa atomi -ja molekyylitasolla, mutta todellisuuden malli on olemassa vain elektronitasolla ihmisen aivoissa (ihmisen muisti perustuu sähkövarauksien avulla muodostettaviin muistijälkiin). Todellisuustulkinta ja todellisuus ovat siis aina kaksi eri asiaa, myös silloin kun todellisuustulkinta ja todellisuus ovat keskenään yhteensopivia.

Erään näkemäni määritelmän mukaan sivistymätön ihminen ei osaa erottaa mielipidettä ja tosiasiaa toisistaan, vaan luulee mielipidettä tosiasiaksi. Omien sanojensa mukaan Ruukinmatruuna ei ollut sivistynyt, vaan "amisgimma". Ruukinmatruuna teki ajattelussaan ns. reifikaatiovirheen, siis luuli mielikuvaa hyvä-paha -akselista todellisuudeksi:

"Esineellistäminen eli reifikaatio on argumentaatiovirhe, joka merkitsee abstraktion kuten esimerkiksi mallin, metaforan tai vertauksen kohtelemista todellisuutena."(https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineellist%C3%A4minen)

Ruukinmatruuna ei osannut selittää lapsuudenystävänsä kuolemaan johtanutta tapahtumaa millään muulla tavalla, kuin judaisimista peräisin olevalla hyvä-paha -jaottelulla. Kiusaamiseen löytyy kuitenkin myös luonnontieteellinen selitys: Apinatutkijat olivat pitkään ihmetelleet, miksi simpanssiyhteisöistä ei koskaan löydy vammaisia apinoita. Kunnes sitten lopulta havaittiin tapaus, jossa erilainen apina hylättiin laumasta. Laumaeläimenä apina on täysin avuton yksinään, ja kuolee nopeasti viidakossa, jos joutuu laumansa hylkäämäksi. Samasta syystä johtuen marsuja on otettava kerralla vähintäänkin kaksi lemmikiksi, ja kanoja vähintäänkin kolme. Erilaisen yhteisön jäsenen laumasta häätämiseen johtava kiusaaminen on siis eläinperäistä käyttäytymistä, siis ns. luonnollista pahaa. Kun yksilö kokee olevansa täysin yksin ja laumansa hylkäämä, hän voi päätyä itsemurhaan. Ja juuri näin Ruukinmatruunan ystävälle kävi.

Samoin on myös kaikken muun ns. "moraalisen pahan" kanssa: Uskonnon avulla todellisuutta hahmottava ihminen selittää ihmisen pahuutta moraalisena pahana, vaikka todellisuudessa kyse on ns. luonnollisesta pahasta. Ihmisellä ja eläimellä on yhteistä tunne-elämä. Tarkemmin sanottuna halu ja pelko -tunteet esiintyvä kaikilla maapallon ihmisillä, kuin myös kaikilla nisäkkäillä (ihminen on nisäkäs).

Ihmisellä on halujen ja pelkojen lisäksi olemassa myös järki. Mutta koska Couen laki määrää, että halut ja pelot ylikirjoittavat ihmisen järjen, niin tästä tietysti seuraa, että ihminen tekee (pääsääntöisesti) pahaa silloin kun hänen toiminnan pohjimmaisina syinä ovat omat henkilökohtaiset halut ja pelot (subjektiivinen ajattelu), siis ns. tunnetason ajattelu. Ja juuri tähän, siis subjektiiviseen minälähtöiseen ajatteluun Ruukinmatruuna kompastui, kun hän kehotti Euroopassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen bloginsa lukijoita suhtautumaan oletusarvoisesti kaikkiin maahanmuuttajiin terroristeina!

Ruukinmatruuna kuvitteli länsimaiden olevan matalan intensiteetin sodassa islamilaisen maailman kanssa. Ruukinmatruuna kehotti blogissaan varustautumaan lukijoitaan aseelliseen taisteluun maahanmuuttajia vastaan!

Mutta oman minälähtöisen, pelkolähtöisen,  siis subjektiivisen todellisuuskäsityksensä vuoksi Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään ilmeistä tosiasiaa, siis sitä, että hän itse oli sodanlietsoja (warmongering), joka toimi ja taisteli ISIS -terroristijärjestön riveissä. Ruukinmatruunan maahanmuuttajia skorpioneiksi toiseuttava (otherization) toiminta oli samanlaista kuin Trumpin, joka toiseuttaa maahanmuuttajat käärmeiksi, ja Hitlerin, joka toiseutti juutalaisia rotiksi. Juutalaistaustainen Soros sanoo siksi Trumpista:

“By fear-mongering, he and [Ted] Cruz [ja Ruukinmatruuna!] are doing the work of Isis,” Soros said.
“They want people to turn against the Muslim community and make the Muslim community think there is no alternative to terrorism. It turns the Muslim community into a breeding ground for Isis.”
Trump caused controversy when he said there should be “a complete and total ban” on Muslims entering the US.
Trump’s words brought a strong response from Soros, who said it was “harmful” when people did things out of fear."(https://www.theguardian.com/business/2016/jan/21/george-soros-donald-trump-doing-work-isis)

Myös Ben Zyskowich (juutalainen hänkin) on todennut eräässä youtube BenTV videossaan, että "Se nyt vaan on yksinkertaisesti tyhmää" suhtautua ja kohdella pakolaisia terroristeina.

Pahan vastustaminen pahalla on juutalaiselle kulttuurille ominainen piirre. Siksi Israelin ja arabimaiden välille ei saada koskaan rauhaa, taistelu jatkuu loputtomiin (tai ainakin niin kauan kuin ortodoksijuutalaiset pitävät valtaa israelissa).

Yrittäessään korvata suomalaista moraalia hyvin mustavalkoisella judaismin suvaitsemattomalla ja anteeksiantamattomalla moraalilla, Ruukinmatruuna toimi suomalaisten moraalin mädättäjänä. Kristinuskoon liittyvän moraalin opettamisessa on nähty suomessa hirveän paljon vaivaa ja käytetty paljon veronmaksajien rahaa. Ruukinmatruuna yritti mädättää tämän kristillisen moraalin ja tuoda tilalle hyvin ahdasmieliset hyvä-paha -käsityksensä. Vieraan kulttuurin edustajana Ruukinmatruuna ei kyennyt näkemään olevansa itse suomalaisen moraalin mädättäjä.

Pahan vastustaminen hyvällä on puolestaan (vain?) kristinuskon mukana kulkevaan moraaliin liittyvä käsitys (uskonto on moraalin kantamisväline), ja oli ortodoksijudaismin hyvä-paha -käsityksen sisäistäneelle Ruukinmatruunalle siksi täysin vieras ja halveksittava. Ruukinmatruuna ei koskaan sopeutunut suomalaiseen kristillisen kulttuuriin ja moraaliikäsityksiin, vaan säilytti vahvan "pahaan on vastattava pahalla" -taistelunhalunsa "pahaa" vastaan loppuun saakka.

Onko sitten takkirauta -blogin loppuminen hyvä vai huono asia ?

Se riippuu ihan lopettamisen aiheuttaneesta syystä. Jos Ruukinmatruuna lopetti ja hävitti bloginsa siksi, että tajusi olevansa väärässä - siis tajusi olevansa pahisten puolella, niin silloin blogin lopettaminen ja hävittäminen oli oikein hyvä asia.

Jos taas blogin lopettamisen syy oli se, että Ruukinmatruuna ryhtyi organisoimaan aseellista iskua tai terroritekoa turvapaikanhakijoita vastaan, niin siinä tapauksessa blogin lopettaminen (aikapulan vuoksi ja sanoista tekoihin siirtymisen vuoksi) oli erittäin huono asia.

Toivotan takkirauta -blogia pitäneelle ihmiselle oikein mukavaa ja antoisaa loppuelämää, toivottavasti se sujuu jatkossa ilman synkkää ja ahdistavaa "Ihminen on pohjimmiltaan paha" -ajatusta.

Valitettavasti ihminen ei muutu hyväksi sillä, että hän hylkää hyvän ja pahan käsitteet todellisuuden hahmottamisessa [7]. Taipumus eläimelliseen käyttäytymiseen säilyy edelleen vahvana siitä huolimatta, ja Couen laki pitää edelleenkin paikkansa. No tästä aiheesta bloggaan ehkä joskus toiste...

---

[1] Minä kuuluin lähes alusta saakka niihin, jotka toivoivat blogin lopettavan, tai ainakin muuttavan sisältöään enemmän järjen kanssa yhteensopivaksi. Aloitin blogin kommentoimisen syksyllä 2012, luultavasti olin lukenut blogia jo paljon aikaisemmin ennen ensimmäisen kommentin jättämistä.
Aluksi olin innostunut blogin sisällöstä, mutta pikku hiljaa aloin tajuamaan, että blogin kirjoittajassa on jotakin pahasti pielessä, jonka hän myönsi lopulta itsekin: "Ruukinmatruuna on sisältä rikki."

[2] Ruukinmatruuna blogasi hiukan ennen lopettamistaan eutanasiasta, jonka yhteydessä hän totesi, että Ruukinmatruuna on syytetty mustavalkoisesta ajattelusta hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä. Siinä yhteydessä hän myönsi, että hänen kaksijakoinen ajattelunsa hyvään ja pahaan liittyvissä kysymyksissä on periytynyt judaismista. Todellisuuden hahmottaminen hyvä-paha -akselin avulla oli suorastaan pakkomielle (obsession) Ruukinmatruunalle, koska hänen oli suorastaan pakko sijoittaa kaikki mahdolliset tapahtumat hyvä-paha -akselille:

“The Christian obsession with good and evil comes from Zoroastrian and Essenic dualism and this Zoroastrian/Essenic dualism is an oversimplification of things happening in the surrounding world.
The dualism of good and evil is an anachronism that emerges from Abrahamic tradition and every time someone mentions these two concepts, they are invoking tradition.”
(http://www.interfaith.org/forum/human-nature-inherently-good-or-14382-3.html)

[3] Googlen löydös

[4] Couen laki: “Kun järkitasolla sijaitseva tahto (will) ja kuvittelu (imagination) ovat keskenään ristiriidassa, kuvittelu voittaa aina”

“‘Coué's Law, or more fully, Coué's Law of reverse effort, is one of the most significant psychological discoveries EVER, but also, strangely, one of the least well-known.

Coué's Law states that ‘When imagination and the (consciuous) will are in conflict, the imagination invariably gains the day’. (Brooks 1922)” (Rob Kelly 2013)

[5] Syy -> seuraus -suhteista:

Internal Locus of Control -> älyllinen rehellisyys ja kyky johtaa itse omaa elämäänsä

External Locus of Control -> älyllinen epärehellisyys (itsepetos) ja kyvyttömyys ratkoa oman elämän ongelmia -> syntyy tarve löytää auktoriteetti ja johtaja paikkaamaan omia puutteita.

ELOC -tapauksessa kyse on eräänlaisesta työnjaosta, tarvitaan (vahva) ulkoinen  johtaja paikkaamaan sitä puutetta, minkä oman itsensä johtamiskyvyn  heikkous aiheuttaa. "Ulkoinen johtaja" voi olla myös ulkoinen, opittu aate, johon tukeudutaan, Ruukinmatruunan tapauksessa tämä tukeutumisaate oli: "Ihminen on pohjimmiltaan paha"

[6] "Filosofiassa paha jaetaan luonnolliseen ja moraaliseen. Luonnollinen paha seuraa esimerkiksi luonnonkatastrofeista kuten maanjäristykset, tulvat jne., kun taas moraalinen paha seuraa ihmisen tahallisesta toiminnasta. Jälkimmäistä tutkii etiikka.
Joidenkin filosofien, kuten Augustinuksen (354-430) mukaan paha maailmassa on vain harhaa. Sokrateen mukaan kukaan ihminen ei valitse pahaa tarkoituksella, ja siksi paha seuraa tietämättömyydestä [sekä Couen laista!]."(http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:paha)

Thorstein Veblenin "Joutilas luokka" -nimisessä kirjassa selitetään kuinka ihmisen monimutkainen ja hienostunut käyttäytymien on (tavattoman usein ja enimmäkseen) eläimellisten motiivien ohjaamaa. Simpanssiurokset kilpailevat koko ajan päästäkseen johtamaan laumaansa, sieltä periytyy ihmisten eläimellinen taipumus (luonnollinen paha) kilvoitella valta-asemaan pääsystä:

Omistusoikeuden perimmäinen vaikutin on kilvoittelu. – – – Rikkauden omistaminen tuottaa kunniaa; kyseessä on kateutta herättävä vertailutilanne. ... Omaisuutta on oltava, jotta pääsee yhteisössä johonkin asemaan,” ... vaurauden tuoma valta on yksi vaikuttimista."
 (http://www.marikoistinen.fi/kuka/veblen-joutilas-luokka-tiivistelma/)


[7] 22.05.2016: Bloggerin välimuisti näytti vielä  Ruukinmatruunan toiseksi viimeiseksi jääneen blokauksen, vaikka itse blogi oli jo kadonnut, joten lisäsin tämän välimuistista otetun lainauksen tähän blogiini jälkikäteen:

Päivän julma tosiasia

Ironmistress blogissa Takkirauta - 2 päivää sitten
Kun hyvä ja paha häivytetään käsitteinä, ts. niiden välille asetetaan *moraalinen ekvivalenssi* ja ne nähdään pelkkinä mielipidekysymyksinä tai harmaasävyinä, seuraus on väistämättä hyvyyden halveksunta ja pahuuden vähättely sekä sairas itseruoskinta ja itseinho. Pääsääntöisesti tämä käsitteiden häivyttäminen on älykkäiden ihmisten synti, ja johtuu ylpeydestä ja älyllisestä ylemmyydentunnosta, "moraalisäteilystä", ja houkutuksesta nostaa itse itsensä moraalikäsitteiden tuolle puolen."

Ruukinmatruunan fiksaatio (pakkomielteisyys, "obsessive thinking style") hyvä-paha -ajatteluun oli siis niin vahva, että hän ei kerta kaikkiaan kyennyt lainkaan näkemään vaihtoehtoa, jossa inhimillinen paha, siis pahuus sellaisena kuin uskonto sen näkee, korvataan "eläimellisellä pahalla", siis ihmisen evoluutiosta johtuvalla taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti, vaikka eläimellinen käyttäytyminen olisi moraalisessa ristiriidassa järkitasolla sijaitsevan moraalin kanssa.

Inhimillisen pahan käsitteen korvaaminen ihmisen taipumuksella käyttäytyä eläimellisesti (ex. uskonnollinen paha) *EI ASETA moraalista ekvivalenssia*  eläimellisen käyttäytymisen ja järki -ja viisaustason käyttäytymisen (Jumalan tahdon , siis omantunnon äänen mukaisen käyttäytymisen, siis ei-eläimellisen käyttäytymisen) välille!
Tätä Ruukinmatruuna ei ilmeisesti koskaan tajunnut. Tai jos tajusi, niin silloin hän lakkasi olemasta Ruukinmatruuna, ja lopetti bloginsa.